Long An: Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp

  • AN TOÀN THỰC PHẨM
  • 15:01 11/08/2020

(SK&MT) - Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh vừa ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Long An đề ra các mục tiêu: Kiềm chế và giảm tai nạn lao động chết người; mỗi năm giảm 5% số người chết vì tai nạn lao động; 100% doanh nghiệp lớn, trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động; mỗi năm tăng thêm ít nhất 50 doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động; trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp...

Long An: Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp

Để đạt các mục tiêu đề ra, thời gian tới, tỉnh Long An tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý an toàn vệ sinh lao động thuộc các cấp tỉnh, huyện, xã. Đồng thời, tỉnh nâng cao năng lực, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.  

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật đối với an toàn vệ sinh lao động đến tất cả doanh nghiệp trên địa bàn, tuyên truyền vận động thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019, Luật An toàn vệ sinh lao động 2016, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Tỉnh Long An sẽ thực hiện điều tra, khảo sát môi trường làm việc của doanh nghiệp, đánh giá tác động môi trường, điều kiện làm việc của người lao động tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp để hỗ trợ đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ y tế cấp cứu tại chỗ trong doanh nghiệp; hỗ trợ khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguy cơ cao về tai nạn lao động.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Long An, giai đoạn 2016-2020, Chương trình Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động; góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của người lao động, người sử dụng lao động; bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế. Qua đó, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức rõ công tác an toàn vệ sinh lao động và việc ứng dụng hệ thống quản lý có hiệu quả tích cực đến công tác an toàn vệ sinh lao động, năng suất, hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp…

Tuy vậy, qua 5 năm triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh Long An, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Trong đó, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ còn phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 55 vụ tai nạn lao động có khai báo, tổng cộng 55 người chết. Nhiều lao động chưa nắm được quy định an toàn vệ sinh lao động, nhất là các lao động làm việc trong khu vực phi công nghiệp. Thực tế cho thấy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng người lao động làm việc không có hợp đồng lao động; công tác quản lý Nhà nước về chế tài xử lý sau thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe đối với các doanh nghiệp…

Theo UBND tỉnh Long An, nguyên nhân chính gây ra tai nạn lao động chết người là do chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động. Việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác an toàn vệ sinh lao động của một số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa tốt. Thêm vào đó, ý thức, tác phong công nghiệp và việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của người lao động còn hạn chế...

Thanh Bình

Gửi bình luận của bạn