Sóc Trăng: Tập huấn nâng cao năng lực quản lý công tác an toàn thực phẩm tại 80 xã thực hiện nông thôn mới

  • AN TOÀN THỰC PHẨM
  • 22:36 13/08/2020

(SK&MT) - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý công tác an toàn thực phẩm tại 80 xã thực hiện nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, từ ngày 20/7 -13/8/2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Sở Công Thương và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã tổ chức 10 lớp tập huấn cho các cán bộ phụ trách công tác an toàn thực phẩm và Trưởng Trạm Y tế của 80 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã; Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế Hạ tầng và 10 Trung tâm Y tế huyện, thị xã.

Sóc Trăng: Tập huấn nâng cao năng lực quản lý công tác an toàn thực phẩm tại 80 xã thực hiện nông thôn mới

Tại các lớp tập huấn, các báo cáo viên tuyến tỉnh đã triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; các nội dung và cách đánh giá tiêu chí 17.8; phân cấp quản lý, tổng hợp, báo cáo danh sách các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn và các văn bản có liên quan của lĩnh vực ngành công thương và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông qua các lớp tập huấn các cán bộ chuyên môn của công tác an toàn thực phẩm tại tuyến huyện, xã  đã trình bày một số thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện tiêu chí 17.8 nhất là khó khăn khi tổng hợp số liệu từ ngành nông nghiệp và ngành công thương để các báo cáo viên giải đáp và tháo gỡ một số khó khăn, tồn tại. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Y tế huyện, thị xã sẽ phối hợp, tổ chức các đoàn giám sát, trực tiếp hỗ trợ công tác an toàn thực phẩm cho các trạm Y tế xã, thị trấn về an toàn thực phẩm.

  PV

Gửi bình luận của bạn