Chữa cảm mạo

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 07/10/2013

  

Trẻ em người lớn sốt cao

Dùng nước diếp cá uống vào đỡ ngay

Hoặc :

Cúc tần, Ngải cứu nẹn tay

Sao nóng đánh gió cũng hay vô cùng

Tiện thì thêm mấy lá gừng

Chộn chung sao nóng xin đừng có quên.

Lương y Lê Xuân Thủy

Gửi bình luận của bạn