Công ty Thiên Lộc: Thương hiệu uy tín lĩnh vực bất động sản

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 27/10/2019

SK&MT - Thành lp t năm 2009, chưa phi là mt thi gian dài, Công ty Thiên Lc đã tr thành mt thương hiu mnh trong lĩnh vc đu tư bt đng sn. Thành tích này, là công sc đóng góp ca tp th cán b công nhân viên sut nhng năm qua. Và hàng đu, phi k ti s n lc, năng đng, nhy bén ca ông Vũ Văn Trường - Ch tch HĐQT kiêm TGĐ Công ty - người ch trương phát trin kinh tế song song vi văn hoá ngay t nhng ngày đu mi hình thành.

Công ty Thiên Lộc: Thương hiệu uy tín lĩnh vực bất động sản

Có th nói, Thiên Lc có nhiu li thế khi thành lp. Năm 2009 là năm hot đng xây dng, bt đng sn phát ca nước ta phát trin mnh. T ba đi xây lp đc lp, Công ty ra đi vi Ban Giám đc là nhng người có thâm niên công tác các tng công ty xây dng ln ca Th đô - đy kinh nghim và có nhiu mi quan h. Tuy nhiên, đ có th cnh tranh vi nhng thương hiu cây đa cây đ trên th trường, Thiên Lc đã tìm được mt hướng đi riêng, nhm to s khác bit đ tng bước xây dng thương hiu, khng đnh v thế. Đó là chú trng xây dng văn hoá doanh nghip, văn hoá Công ty. Ông Vũ Văn Trường cho biết: Ngay t khâu tuyn dng nhân lc, chúng tôi đã rt quan tâm ti yếu t văn hoá ca mi cá nhân bên cnh nhng yếu t khác như năng lc, trình đ chuyên môn. Bi, nhng người va có kiến thc, k năng khoa hc k thut, yêu công vic, ý thc trách nhim; va có phông văn hoá, li sng văn minh, thanh lch thì chc chn s to nên mt giá tr thương hiu thành công cho doanh nghip.

Theo đó, dưới s quan tâm quán trit, ch đo sát sao ca người lãnh đo cao nht Công ty, cư x lch s, tế nh, văn minh, thanh lch đã tr thành nét văn hoá xuyên sut trong môi trường làm vic ca Thiên Lc. Bên cnh đó, đ có th xây dng văn hoá cho doanh nghip mt cách c th, rõ ràng, Thiên Lc đã đưa ra phương châm "3 không", gm: không làm trái pháp lut, không đu tư dàn tri, không đúng mc đích; và "3 li ích" là: li ích nhà nước, li ích nhân dân, li ích doanh nghip" - rt trúng vi tư tưởng ch đo ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc hin nay "Không đ ai b b li phía sau". Mt khác, văn hoá ca Thiên Lc còn được th hin rt rõ bng các hành đng thiết thc như: ti các công trình thi công, rác thi và vt liu xây dng luôn được thu gom kp thi, hn chế ti đa gây ô nhim môi trường cũng như làm nh hưởng xu ti nhng cnh quan xung quanh; ch đng tiến hành nhng hot đng gây ra tiếng n ln vào ban ngày nhm tôn trng gi ngh ngơi bui ti ca người dân sau nhng gi làm vic vt v; ý thc trách nhim, t giác ca người lao đng thường xuyên được nhc nh,... Nh đó, chính quyn và cư dân nơi có các d án ca Công ty luôn cm thy hài lòng, hoàn toàn không có cm giác khó chu dù có công trình trin khai ngày đêm.

Công ty Thiên Lộc: Thương hiệu uy tín lĩnh vực bất động sản

Và điu đc bit làm nên s khác bit cho Thiên Lc là có hn mt Ban c vn bao gm các nhà khoa hc, các tướng lĩnh quân s cao cp, các nhà qun lí, các nhà văn hoá vi Trưởng ban là AHLĐ - GS Vũ Khiêu. Nh đó, Thiên Lc luôn gi vng được đnh hướng phát trin kinh tế trên nn tng văn hoá. Chưa bao gi vì mi mê vi tiến đ, vi nhng con s biết nói mà xao nhãng, coi nh văn hoá doanh nghip. Thiết nghĩ, chính vì vy mà trong sut nhiu năm qua, Công ty luôn tăng trưởng đu đn năm sau cao hơn năm trước. Các công trình đã và đang thi công ph sóng trên toàn quc như: d án ci to quc l 183 - Hi Dương; Hà Ni: d án h tng k thut khu đô th M Đình II, khu đô th Vit Hưng, trường tiu hc Quan Hoa, tr s công an qun Long Biên, tr s Vin KHCN Vit Nam, toà D2 Ging Võ, khu Thăng Long Garden , d án nhà và t hp văn phòng ti phường Minh Khai, qun Bc T Liêm...; Thái Nguyên: đường Thng Nht và h tng k thut khu dân cư phường Thng Li, đường Thng Nht kéo dài đến cu Du Tán ti thành ph Sông Công; Đng Nai: d án đường Nguyn Du và h tng k thut khu đt thanh toán PPP, loi hp đng BT ti thành ph Biên Hoà, d án khu gia đình F3 quân chng Phòng Không - Không Quân, d án kho vn và nhà xưởng logistic ti Phước Long - Long Thành,...

Công ty Thiên Lộc: Thương hiệu uy tín lĩnh vực bất động sản

Coi trng văn hoá nên Thiên Lc luôn đng hành vi cng đng xã hi qua các hot đng t thin. Mt hành đng ý nghĩa, thiết thc tiếp ni truyn thng văn hoá giàu tính nhân văn ca dân tc ta "Lá lành đùm lá rách". Các hot đng hướng v ci ngun t tiên, tri ân quê hương, trao hc bng cho hc sinh - sinh viên nghèo các đa phương có d án thi công, xây nhà tình thương tình nghĩa cho đng bào min vúi vùng sâu vùng xa luôn nhn được s quan tâm ca lãnh đo Công ty. Mi đây, Công ty đã tham gia h tr chương trình xây dng 15 căn nhà cho cu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, h nghèo xã biên gii tnh Hà Giang do Ban Ch đo h tr xây dng nhà tnh Hà Giang phát đng. Chương trình có s tham d ca Nguyên Ch tch nước Trương Tn Sang; Thường trc Tnh y, Đoàn Đi biu Quc hi, HĐND, UBND tnh Hà Giang cùng hơn 100 doanh nghip, cơ quan, đơn v nhm tri ân nhng người đã hy sinh xương máu bo v biên cương T quc và hướng ti người dân nghèo biên gii.

Ông Vũ Văn Trường khng đnh: Luôn hướng ti cng đng là mt trong nhng mc tiêu quan trng ca chúng tôi. Thiên Lc m rng đu tư, phát trin kinh doanh là cách tt nht đ có th đng hành cùng xã hi trong mi hot đng thin nguyn.

Minh Châu

Gửi bình luận của bạn