Phụ nữ mang tới vẻ đẹp, ánh sáng và hy vọng cho thế giới này

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 09/03/2016

Nhân k nim Ngày Quc tế Ph n (8/3) nhiu nhà lãnh đo thế gii đã ca ngi nhng đóng góp ca ph n và kêu gi tiếp tc cuc đu tranh tiếp cho bình đng gii tính.

Tng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết ông đã tranh đu cho vic tiếp thêm sc mnh cho ph n trong khong thi gian chín năm trong cương v người đng đu t chc quc tế này. Ông nói: "Trong hơn chín năm, tôi đã đưa triết lý này vào thc tin ti LHQ. Chúng tôi đã đang quét sch nhng mc đnh và thiên kiến ca quá kh đ ph n có th tiến qua nhng biên cương mi.Tôi vn phn n v vic khước t nhng quyn cho ph n và tr em gái, nhưng tôi ly làm lc quan v người dân khp mi nơi hành đng da trên s hiu biết vng chc rng tiếp thêm sc mnh cho ph n dn đến s tiến b ca xã hi".Tng thng Nga Vladimir Putin chúc mng nhng công dân n ca nước ông, nói rng "chính người ph n, chính nhân phm và t tâm ca h, mi hé l linh hn Nga thc s". Phát biu trên đài phát thanh đài RU-RTR ca nhà nước Nga, Tng thng Putin nhn mnh “Ph n mang ti v đp, ánh sáng và hy vng cho thế gii này. Chúng tôi rt t hào v quý v và chúng tôi yêu quý v".

"Hôm nay, nhân Ngày Quc tế Ph n, chúng ta li cam kết theo đui mt thế gii mà trong đó mi người ph n và tr em gái được hưởng đy đ nhng quyn và quyn t do mà h vn có lúc chào đi", Tng thng M Barack Obama nói. Người đng đu nước M nêu rõ: "Chúng ta biết rng khi chúng ta đu tư vào ph n và tr em gái, chúng ta không ch đang giúp đ h mà chúng ta còn đang giúp cho c hành tinh. Mt tương lai mà trong đó tt c ph n và tr em gái khp thế gii được phép vươn lên và đt đến trn vn tim năng ca mình s là mt tương lai tươi sáng hơn, hòa bình hơn, và thnh vượng hơn cho tt c chúng ta".

Ông Obama cũng cho biết Ngoi trưởng John Kerry s sm công b Chiến lược Toàn cu ca M “Tiếp sc cho Tr em Gái V thành niên”, theo đó nhng thế h ph n kế tiếp s được cung cp nhng công c mà h cn đ theo đui khát vng ca mình.

Phát biu nhân dp này, Ngoi trưởng M John Kery nói "T quyn con người ti an ninh con người, ph n đã làm cho thế gii ca chúng ta tr thành mt nơi tt đp hơn”.

Trong ngày 8/3, ph n và nam gii các nước như Gruzia, Philippines, Anh, Trung Quc, n Đ, Bangladesh, Hà Lan và M tham gia nhng cuc tun hành, t hp, nhc hi và nhng bui ta đàm.

Cuc kho sát ca Liên minh Chm dt Bo lc đi vi Ph n (EVAW), công b đúng ngày 8/3, ngày được dành đ tp trung vào nhng vn đ ca ph n, nhn thy đi vi ph n trong đ tui 18-25, tình trng xâm hi tình dc thm chí còn ph biến hơn, vi 85 phn trăm người được hi báo cáo b chú ý mt cách không mong mun v mt tình dc và gn mt na b sàm s. Quyn giám đc EVAW Sarah Green nói trong mt thông cáo: "Quy ri tình dc là tri nghim hàng ngày mà ph n và tr em gái phi hc cách đi phó, nhưng gi là lúc cm tm gương lên và soi vào nó. Ph n nên được t do sng cuc sng ca h mà không phi chu mi nguy b quy ri và bo lc, không phi lp kế hoch và hn chế nhng la chn ca mình đ bo đm h được an toàn".

Linh Đc

Gửi bình luận của bạn