Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào Tổ quốc - Mẹ Việt Nam”

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 03/08/2019

SK&MT - Vào lúc 20h ngày 10/08/2019, trên Kênh VTC1 - Đài Truyn hình k thut s VTC tường thut trc tiếp Chương trình ngh thut đc bit T hào T quc M Vit Nam.

Chương trình do Ban Thông tin Truyn thông T.Ư Giáo hi Pht giáo Vit Nam và Đài Tiếng nói Vit Nam, Công ty CP Truyn thông Th Đô - ThudoMedia phi hp thc hin.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào Tổ quốc - Mẹ Việt Nam”

Chương trình “T hào T quc M Vit Nam” năm 2019 được t chc vi tâm nguyn đem tinh hoa đo Pht, giá tr đo đc truyn thng, nhng thông đip nhân bn, ý nghĩa vào cuc sng thường nht bng ngh thut và âm nhc. Thông qua đó, khơi dy và phát huy đo lý ung nước nh ngun - tri ân và báo ân các bc tin bi, các Anh hùng Lit s; ngi ca tinh thn bo v ch quyn thiêng liêng bt kh xâm phm ca dân tc trong lch s, hin ti và muôn đi mai sau qua bn phương din T trng Ân: Ân Quc gia Xã hi; Ân Tam Bo Sư Trưởng; Ân chúng sinh vn loi và Ân Cha M sinh thành.

Chương trình “T hào T quc M Vit Nam” năm 2019 cũng là tiếng chuông tri ân, tưởng nh công ơn ca chư Pht; công đc cao dày ca các bc tin bi hu công; tưởng nh Ch tch H Chí Minh - v lãnh t thiên tài ca Dân tc, danh nhân văn hóa. Đc bit mãi ghi công các Anh hùng lit s đã v quc vong thân, tưởng nh công ơn sinh thành nuôi dưỡng ca cha m hin tin cũng như cha m trong nhiu đi nhiu kiếp đã nuôi nng chúng ta nên người.

Chương trình là hành trình tri ân - cu siêu Anh linh các Anh hùng Lit s, đng bào t nn đã hy sinh vì s nghip đu tranh gii phóng dân tc, bo v T quc qua các thi k lch s. Ban t chc đã t chc l nguyn Cu quc thái dân an ti Nghĩa trang lit s Quc gia V Xuyên, tnh Hà Giang vào ngày 06-07/7/2019 và ti chùa Trúc lâm Tà Lùng, huyn Phc Hòa, tnh Cao Bng ngày 21-22/7/2019 nhân dp k nim 72 năm ngày Thương binh Lit s và tưởng nim 40 năm cuc chiến đu bo v biên gii phía Bc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào Tổ quốc - Mẹ Việt Nam”

Ban T chc đã trao 450 sut quà, 50 s tiết kim cho 450 gia đình lit s, thương binh và M Vit Nam Anh hùng ti các tnh Hà Giang, Cao Bng, Thái Bình, Ngh An vi tng s tin hơn 800 triu đng. Bên cnh đó, s xây nhà tình thương và tng quà tr giá 80 triu đng cho gia đình em Vũ Huy Thip b mù bm sinh, gia đình sng bìa rng ti huyn Cm Khê, tnh Phú Th.

Chương trình là “bn hp xướng ca ngi nhng giá tr đo đc truyn thng ca dân tc, ca ngi bn Anh hùng ca Cách mng ca đt nước Vit Nam nghĩa tình, hòa hiếu, yêu chung hòa bình; Lch s Pht giáo Vit Nam luôn có truyn thng yêu nước vi tinh thn h quc an dân”, đã sm gn bó vi vn mnh ca đt nước, cùng tri qua bao thăng trm và luôn đng hành cùng dân tc qua phóng s Pht giáo trong dòng chy lch s Vit Nam. Là bn hùng ca Tiến lên Vit Nam, M và T quc, “Đt nước li ru, T quc đan xen “Sóng nhp chuông chùa như bn hòa ca gia đo và đi. “Pht là ánh t quang, Pht bà nghìn mt nghìn tay, Vit Nam Pht giáo sáng ngi hào quang …s là nhng đim nhn ngh thut cho nhng giá tr cao c, thiêng liêng, đáng t hào.

Chương trình như là mt si dây cm xúc ca s tri ân và lòng thành kính th hin lòng biết ơn, đo lý ung nước nh ngun ca dân tc Vit đi vi hào khí ngàn năm linh thiêng.

Cùng vi ni dung giao lưu đc sc, khán gi s được thưởng thc nhng ca khúc: Bông hng cài áo, M ơi vi ging ca quán quân ci lương Quách Phú Thành, “Con n m ,M t bi. Đc bit Gp m trong mơ được th hin qua ging ca Huy Thip cu bé m côi cha, khiếm th đang sng bìa rng Cây Trám xã Đng Lương, Cm Khê, Phú Th va đot gii nhì Chung kết Hi thi tiếng hát người khuyết tt toàn quc năm 2019.

Chương trình có s tham gia ca các ngh sĩ: H Qunh Hương, Vũ Thng Li, Quách Phú Thành, Hoa khôi Sao mai Phm Thùy Dung, Sao mai Hoàng Hng Ngc, Quách Tun Du, Đoàn Ca Múa Quân Đi... MC chương trình: Lê Anh, Hoa hu Dương Thùy Linh

Minh Châu

Gửi bình luận của bạn