Nhiều sản phẩm được giới thiệu tại Tuần lễ ẩm thực tỉnh Gyeonggi-do

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 03/08/2019

SK&MT - Tun l m thc tnh Gyeonggi-do, Hàn Quc va din ra ti h thng siêu th K-market thành ph Hà Ni. Chương trình do y ban tnh Gyeonggi-do (Hàn Quc), Công ty TNHH thương mi K&K Toàn cu, Tng Công ty nhà nước lưu thông hàng nông thy sn Hàn Quc (aT) phi hp t chc.

L hi m thc này gii thiu các mt hàng nông sn, thc phm, hoa qu phong phú, đa dng ca tnh Gyeonggi-do, nơi có nn nông nghip tiêu biu nht Hàn Quc. 

Nhiều sản phẩm được giới thiệu tại Tuần lễ ẩm thực tỉnh Gyeonggi-do

Ông Naggweon Kim, Phó Giám đc ph trách xut khu và marketing Công ty aT, cho biết: “Chúng tôi gii thiu nhiu sn phm đc sc ca tnh Gyeonggi-do như kim chi, kem, tương t, mì si, mt, go… Mi năm tnh Gyeonggi-do đu có chương trình xúc tiến, qung bá thương mi. Năm nay l hi m thc quy mô tương đương năm ngoái. Ngoài Vit Nam, tnh Gyeonggi-do có chương trình l hi m thc tương t như này ti 8 nước trong năm 2019 như M, Malaysia, Hongkong, Đài Loan (Trung Quc). Vit Nam là th trường tim năng, kinh tế Vit Nam tương lai cũng phát trin không thua kém Hàn Quc.”

Tham gia s kin, người tiêu dùng s có cơ hi tri nghim hương v m thc tuyt vi ca mnh đt Gyeonggi-do; mua sm vi ưu đãi gim giá 10%; tham gia vòng quay may mn vi nhiu phn quà hp dn.

Gyeonggi-do là tnh nm phía Tây Bc th đô Seoul, là mt trong nhng vùng tp trung dân s ln nht Hàn Quc. Ti đây ni tiếng vi nhiu đim du lch hp dn và m thc truyn thng Hàn Quc. Bên cnh đó, Gyeonggi-do còn ni tiếng vi nn công nghip chế biến lương thc, thc phm vi cht lượng đt tiêu chun kht khe nht.

Ti đây ngun tài nguyên v thc phm còn được đánh giá rt cao v s lượng cũng như cht lượng và hàm lượng dinh dưỡng. Ngun thc phm ti Gyeonggi-do được cung cp cho căng - tin các trường THCS, THPT – mt trong nhng nơi mà chính ph Hàn Quc kim đnh rt nghiêm ngt v an toàn, v sinh thc phm.

Bên cnh đó, chính sách ca Gyeonggi-do v thc phm cũng được đ cao, khi khách hàng mua thc phm có bt k vn đ gì cho dù nguyên nhân t bên bán hay bên mua đu có th đi tr ti các ca hàng cung cp thc phm Gyeonggi-do.

Minh Châu

 

 

Gửi bình luận của bạn