Thực hiện các dự án cấp bách, xung yếu đê điều và phòng, chống thiên tai

  • ĐỜI SỐNG
  • 10:16 03/12/2020

(SK&MT) - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1035/VP-KT về thực hiện ý kiến của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về hoạt động liên quan đến đê điều.

Thực hiện các dự án cấp bách, xung yếu đê điều và phòng, chống thiên tai

Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được các văn bản của Tổng cục Phòng, chống thiên tai thông báo kết quả thực hiện dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng, chống thiên tai, kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều và công tác quản lý đê điều năm 2020. Ngoài ra, Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho ý kiến về việc thỏa thuận để cấp phép thi công cải tạo, nâng cấp đê bối Nhật Tân - Tứ Liên (quận Tây Hồ), thỏa thuận để cấp phép thi công đường ống cấp nước liên quan đến tuyến đê tả Đáy (huyện Thanh Oai). Trong đó đề nghị, tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020; tổ chức xử lý dứt điểm các vụ vi phạm, đồng thời tăng cường xử phạt vi phạm hành chính về đê điều nhất là những vụ vi phạm mới phát sinh; thông báo rộng rãi kết quả chỉ đạo, xử lý đến người dân tạo sự đồng thuận; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều tới các tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, tăng cường phối hợp thực hiện trách nhiệm trong việc ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều theo quy định của pháp luật. Các chi cục đê điều, thủy lợi tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động liên quan đến đê điều đảm bảo thực hiện đúng nội dung được cấp phép, an toàn chống lũ của đê. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp bách, xung yếu đê điều phòng chống thiên tai và kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2020 theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện dự án cấp bách xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai, kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều, tình hình vi phạm pháp luật về đê điều (phân loại rõ hành vi vi phạm, mức độ và tính chất vi phạm) và công tác xử lý vi phạm gửi Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

Tổng cục Phòng, chống thiên tai cũng thống nhất với đề nghị của UBND thành phố về việc cải tạo, nâng cấp mặt đường bê tông thoát nước đê bối đoạn qua các phường Nhật Tân, Quảng An, Tứ Liên (quận Tây Hồ); thống nhất việc thi công lắp đặt tuyến đường ống cấp nước sinh hoạt liên quan đến tuyến đê tả Đáy thuộc địa bàn huyện Thanh Oai. Tổng cục Phòng, chống thiên tai đề nghị UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Về các việc trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát, thực hiện đúng quy định.

MINH HẰNG

Gửi bình luận của bạn