Xã Yên Phụ (Yên Phong, Bắc Ninh): Nỗ lực, quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

  • ĐỜI SỐNG
  • 15:56 30/08/2022

(SK&MT) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Yên Phụ (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) ước đạt 32,8 tỷ đồng; thương mại dịch vụ đạt 95,5 tỷ đồng, đạt 54,3% kế hoạch. Văn hóa - xã hội được quan tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Theo ông Đinh Văn Bảy, Chủ tịch xã Yên Phụ chia sẻ: 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Nhờ đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã ước đạt 32,8 tỷ đồng; thương mại dịch vụ đạt 95,5 tỷ đồng, đạt 54,3% kế hoạch; tiểu thủ công nghiệp đạt 57 tỷ đồng, chiếm 32,3%; nông nghiệp đạt 23,65 tỷ đồng, chiếm 13,4%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững; công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Chính sách giảm nghèo và hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai đồng bộ, kịp thời...

Xã Yên Phụ (Yên Phong, Bắc Ninh): Nỗ lực, quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo tích cực, đẩy mạnh áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các giống lúa hàng hóa có năng suất cao vào sản xuất. Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân năm 2022 là 248ha, trong đó diện tích lúa nếp chiếm 98%, năng suất ước đạt trên 72 tạ/ha, tăng 11,66% so với vụ xuân năm 2021. Thu nhập từ trồng trọt đạt 15,2 tỷ đồng, tăng 18,75% so với 6 tháng đầu năm 2021. Trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân phát triển ngành nghề, mở rộng kinh doanh dịch vụ, tiếp tục giữ vững các nghề truyền thống, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào các ngành nghề mới.

Trên lĩnh vực đầu tư – xây dựng, mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng xã Yên Phụ đã tập trung tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư các dự án và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn. Cụ thể, triển khai thi công xây dựng công trình trường mầm non tại điểm trường thôn Đức Lân; hoàn thiện hồ sơ thiết kế công trình đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng thôn An Ninh, thôn Cầu Gạo; hoàn thiện hồ sơ dự án từ đường ĐH6 đến dự án đấu giá thôn Cầu Gạo, nhà văn hóa; tổ chức làm việc cùng đơn vị tư vấn thiết kế, công ty Bắc Đuống thực hiện lắp đặt cầu tạm để thi công xây dựng công trình nghĩa trang nhân dân thôn Cầu Gạo…

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, tết được tổ chức phù hợp, vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho người dân, vừa phù hợp với quy định phòng, chống dịch. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm chỉ đạo, nhất là việc chuẩn bị cho năm học mới phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; toàn xã có 79 đối tượng người có công, 716 đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội, nhận và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 113 người. Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, UBND xã Yên Phụ đã cấp phát 119 suất quà của Chủ tịch nước, 246 suất quà của UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Yên Phong và 125 suất quà của xã cho các đối tượng chính sách người có công. Cùng đó, xã cũng chi trả hỗ trợ tập trung cho 7 người cách ly tập trung, 110 người cách ly tại nhà với số tiền hơn 103 triệu đồng…

Đối với việc xây dựng hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thể hiện sự đồng tình, ủng hộ công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trên các lĩnh vực. Đời sống xã hội, chính sách cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường, cấp ủy các cấp đã chú trọng chỉ đạo, triển khai công tác dân vận, công tác xây dựng chính quyền và hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng quân sự địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo;  tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

6 tháng cuối năm 2022, xã Yên Phụ cũng đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể là đạt 100% diện tích gieo cấy, năng suất lúa nếp cái hoa vàng đạt 43 – 45 tạ/ha, bình quân lương thực đầu người đạt 263kg/người/năm; giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phấn đấu đạt 128,6 tỷ đồng; thương mại dịch vụ phấn đấu đạt 136,2 tỷ đồng; năm học 2022 – 2023 phấn đấu 3 trường tiếp tục đạt trường tiên tiến cấp huyện, cấp tỉnh; chính quyền đạt trong sạch vững mạnh…

Xã Yên Phụ (Yên Phong, Bắc Ninh): Nỗ lực, quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, cấp ủy, chính quyền xã Yên Phụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách thức làm việc, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; chủ động phòng, chống dịch bệnh, ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã Yên Phụ tiếp tục tập trung tuyên truyền các Nghị quyết các cấp sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường công tác xây dựng đảng, giáo dục đảng viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính…

Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn cùng với sự chung sức, đồng lòng xã yên Phụ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiến Nhât

Gửi bình luận của bạn