Đông y
Đông y bàn về bệnh đau mắt đỏ
Mắt nhặm còn gọi là dịch đau mắt đỏ; bệnh đau mắt đỏ cấp tính, lan truyền nhanh. Nguyên nhân do cảm nhiễm độc khí lưu hành trên diện rộng.
Bài thuốc kinh nghiệm chữa huyết áp thấp
Bài thuốc kinh nghiệm Chữa huyết áp thấp