Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

  • GIÁO DỤC
  • 16:24 06/06/2022

(SK&MT) - Từ những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, chuyển đổi số đã cho thấy những lợi thế, trở thành xu thế tất yếu trong giáo dục đào tạo. Vì vậy, thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp GDNN) trên địa bàn tỉnh đã chủ động đổi mới để thích ứng với bối cảnh mới, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số với mục tiêu hướng đến xây dựng các trường học nghề thông minh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Ngay từ đầu năm học 2021-2022, Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp, huyện Bình Xuyên đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án chuyển đổi số của nhà trường. Hiện nhà trường đã trang bị gần 600 bộ máy tính để phục vụ công tác giảng dạy và làm việc của cán bộ, giáo viên.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

 

Nhiều máy tính được trang bị cho giáo viên và học sinh sinh viên tại trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp

Việc quản lý cán bộ, viên chức và người lao động; quản lý đào tạo; quản lý tài chính... đã và đang được số hóa và quản lý bằng phần mềm. Cụ thể, trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp có phần mềm tuyển sinh, kết nối trực tiếp số liệu với cổng thông tin của Tổng cục GDNN; kênh thông tin cho người học đăng ký, nhập học trực tuyến; các phần mềm quản lý đào tạo (quản lý chương trình, kế hoạch, thời khóa biểu, kết quả học tập, rèn luyện, hồ sơ học sinh, sinh viên...); phần mềm quản lý tài chính Misa, phần mềm tổ chức cán bộ thư viện và học liệu mở....

Trong hoạt động giảng dạy, nhiều cơ sở GDNN đã trang bị phần mềm quản lý dạy học trực tuyến E-learning, xây dựng hệ thống bài giảng trực tuyến, sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến (zoom, meeting...); các khoa chuyên môn có các phần mềm, thiết bị mô phỏng theo chuyên ngành giảng dạy...; thay đổi chương trình đào tạo, số hóa chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo...

Để xây dựng những chiến lược cụ thể cũng như định hướng hoạt động chuyển đổi số, các nhà trường cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số bảo đảm để triển khai chuyển đổi số một cách đồng bộ; đầu tư thiết bị số, các thiết bị thực tập, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành ảo, phòng học thông minh và các thiết bị phát triển học liệu số tập trung vào các ngành nghề trọng điểm.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

 

Sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc trong giờ thực hành môn Tin học

Đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng, hệ thống mạng, hệ thống an toàn thông tin và thiết bị ngoại vi phục vụ công tác quản lý, điều hành, trang bị hệ thống phòng họp trực tuyến; đầu tư xây dựng một nền tảng số đảm bảo có thể hỗ trợ tất cả các hình thức dạy và học (trực tuyến, trực tiếp, kết hợp...), bao gồm nền tảng học liệu số, thư viện điện tử, hệ tri thức chuyên ngành, các ứng dụng tuyển sinh, quản lý học viên trong và sau khi học, quản lý học tập hỗ trợ đào tạo cá thể hóa".

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức dạy và học trực tuyến. Đây cũng là cơ hội để nhà trường đẩy mạnh, phát triển đào tạo trực tuyến, phát triển mô hình đào tạo E-learning trên cơ sở phát triển "trường học thông minh”.

Đồng thời, nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp cận, hướng nghiệp cho học sinh, tuyển sinh và xét tuyển bằng các kênh trực tuyến. Không chỉ trong công tác tuyển sinh, các khâu đào tạo cũng được nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng, trình độ cho học sinh, sinh viên

Nhà trường đang đẩy mạnh số hóa, xây dựng bài giảng, tài liệu điện tử để đào tạo trực tuyến thông qua các nền tảng công nghệ như Zoom, Google Meet, Facebook, Zalo...

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, nhà trường còn gặp một số khó khăn như trang bị cơ sở hạ tầng mạng internet và cơ sở dữ liệu, nền tảng ứng dụng công nghệ trong quản lý đào tạo còn hạn chế; khả năng số hóa và thích ứng với dạy học trực tuyến còn thấp…

Thời gian tới, nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động xây dựng nguồn học liệu, thư viện điện tử, số hóa các bài giảng để đưa vào thư viện điện tử… tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học.

Để đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực GDNN, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam đã ký Quyết định số 2222 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong GDNN giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Chương trình đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt 100% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 100% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; 100% các trường chất lượng cao là trường học số...

Để đạt mục tiêu đó, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ GDNN phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế; phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; đổi mới phương pháp dạy và học…

Qua đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế; góp phần tạo bước phát triển vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

HOÀNG DƯƠNG

Gửi bình luận của bạn