Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội

  • GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG
  • 15:31 19/11/2020

(SK&MT) - Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề: "“Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội”.

Theo đồng chí Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH: Tọa đàm là 1 trong 4 hình thức được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức để lấy ý kiến góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tọa đàm có vai trò quan trọng đóng góp về mặt quan điểm, lý luận, mục tiêu, chỉ tiêu, những vấn đề cần xây dựng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội

Ông Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH phát biểu tại tọa đàm

Về thành tựu đạt được trong quản lý phát triển xã hội bền vững, theo ông Lưu Quang Tuấn đó là: Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được xác lập theo hướng đầy đủ, hiện đại và hội nhập; chính sách phát triển người lao động được đẩy mạnh, nhất là nhân lực chất lượng cao, gắn kết hơn với nhu cầu thị trường; thị trường lao động phát triển hơn, hướng tới xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế...

Bên cạnh những thành tựu vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Năng lực xây dựng thể chế còn hạn chế; chất lượng luật pháp và chính sách còn thấp; quản lý phát triển xã hội và giải quyết một số vấn đề chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng lao động còn hạn chế, thiếu các nhà khoa học đầu ngành; cơ chế đãi ngộ còn bất cập…

Về định hướng phát triển trong lĩnh vực an sinh xã hội giai đoạn 2021-2030, theo ông Lưu Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học lao động và Xã hội (KHLĐ&XH), quản lý phát triển xã hội phải hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Về nhiệm vụ cụ thể của ngành LĐ-TB&XH cần hoàn thiện và thực hiện tốt pháp luật, chính sách người có công phù hợp với nguồn lực của Nhà nước và xã hội. Cần đối mới và nâng cao chất lượng GDNN theo hướng mở linh hoạt, bảo đảm thống nhất với đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Xây dựng chính sách và giải pháp đào tạo lại thị trường lao động phải chuyển đổi nghề do chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tác đông của CMCN 4.0...

Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội

TS Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Viện Trưởng Viện KHLĐ&XH

Tham gia góp ý về quản lý xã hội bền vững bảo đảm an sinh xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030, TS Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Viện Trưởng Viện KHLĐ&XH cho rằng, quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm an sinh xã hội là vấn đề có tính chiến lược, có vị trí quan trọng trong tổng thể hệ thống quản lý phát triển quốc gia để xây dựng một xã hội ổn định, phát triển hài hòa.

“Bất kỳ quốc gia nào muốn phát triển nhanh và bền vững phải gắn kết chặt chẽ giữa quản lý phát triển kinh tế, nhất là tăng trưởng kinh tế với quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân”, TS Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Hữu Dũng cho biết thêm, những nội dung cơ bản quản lý xã hội bền vững bảo đảm an sinh xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cần tập trung 7 lĩnh vực trọng tâm gồm: Thực hiện ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú; Phát triển kỹ năng nghề nghiệp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và nhu cầu việc làm bền vững của người lao động; Phát triển việc làm bền vững, tăng thu nhập cho người lao động và giảm nghèo bền vững; Phát triển bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết 28-NQ/TW Hội nghị BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Phát triển trợ giúp xã hội nhằm ổn định đời sống và hòa nhập xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội; Bảo đảm bình đẳng giới thực sự trong mọi lĩnh vực của đời sống và xã hội.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, các ý kiến tham luận tại Tọa đàm đã góp ý những vấn đề về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, “hiến kế” quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

GIANG ANH

Gửi bình luận của bạn