Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến "nguy" thành "cơ", vững vàng giữa đại dịch

  • HÀNH TRÌNH NAM CẦU KIỀN - VÌ NỀN KINH TÊ XANH BỀN VỮNG
  • 21:43 19/08/2021

(SK&MT) - Dịch Covid-19 đang hoành hành, gây ra nhiều tổn hại cho xã hội và cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng với việc áp dụng nhiều cách làm mới, sáng tạo và đặc biệt biết tận dụng thời cơ, lãnh đạo khu công nghiệp Nam Cầu Kiền quyết tâm không để đại dịch làm gián đoạn hoạt động cũng như sự tăng trưởng, bằng cách linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa duy trì hoạt động kinh doanh.

Trải qua 4 làn sóng của đại dịch, KCN Nam Cầu Kiền đã tự tạo ra một loại vắc-xin cho chính mình, đó là chủ động thích nghi, biến nguy thành cơ, biến thách thức thành động lực.

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Khu CN Nam Cầu Kiền - Biến

Gửi bình luận của bạn