Khảo sát chính sách, pháp luật về báo chí tại Liên hiệp Hội Việt Nam

  • KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • 11:24 27/12/2022

Ngày 26/12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Đặng Xuân Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí.

Khảo sát chính sách, pháp luật về báo chí tại Liên hiệp Hội Việt Nam

Tổng Thư ký LHHVN Nguyễn Quyết Chiến phát biểu

 

Tiếp và làm việc với đoàn công các có Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng, Tổng Thư ký LHHVN Nguyễn Quyết Chiến và các đại diện lãnh đạo một số các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong hệ thống LHHVN.

Theo Báo cáo với Đoàn khảo sát, Tổng Thư ký LHHVN Nguyễn Quyết Chiến cho biết, Đảng đoàn, Lãnh đạo LHHVN luôn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ cho các cơ quan báo chí trực thuộc và trong hệ thống LHHVN; Đồng thời, coi báo chí là thế mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tri thức khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống LHHVN.

LHHVN luôn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, nhất là liên quan đến thẩm quyền và trách nhiệm của LHHVN ở cả vai trò chủ quản và vai trò cơ quan phối hợp với chủ quản báo chí.

Theo Tổng Thư ký LHHVN Nguyễn Quyết Chiến, thời gian qua, hệ thống báo chí LHHVN đã thực hiện tích cực tác tuyên truyền, phố biến chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách liên quan đến các lĩnh vực khoa học và công nghệ; vai trò và sứ mệnh của LHHVN.

Khảo sát chính sách, pháp luật về báo chí tại Liên hiệp Hội Việt NamToàn cảnh buổi làm việc

Phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, kết quả nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp bảo vệ và phát triển bền vững đất nước.

Tham gia tư vấn, phản biện chính sách, chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện mục

Tại buổi khảo sát, đại diện lãnh đạo một số các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong hệ thống LHHVN cho biết,  nhiều cơ quan báo chí đang đối mặt với những khó khăn, thử thách chưa từng có. Hiện nay, công chúng trong kỷ nguyên số và mạng xã hội bùng nổ đã thay đổi xu hướng đọc và tiếp cận thông tin. Trong đó, nhiều nguồn tin đăng tải trên các nền tảng "xuyên biên giới" và có tốc độ chia sẻ, phổ biến nhanh chóng trên mạng xã hội... khiến việc kiểm soát thông tin, lọc tin xấu, tin độc gặp nhiều khó khăn.

Về khía cạnh "kinh tế báo chí", đại diện lãnh đạo một số các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong hệ thống LHHVN cho rằng đang có khó khăn, thách thức chung cho các cơ quan báo chí khi công chúng tiếp cận thông tin trên các nền tảng số của nước ngoài. Công chúng đi theo xu hướng đọc tin và giải trí trên các nền tảng số, mạng xã hội xuyên biên giới. Theo đó, các doanh nghiệp đang chuyển nguồn quảng cáo sang các nền tảng trực tuyến, gây khó khăn và giảm thu nhập cho các cơ quan báo chí, tạo môi trường không bình đẳng cho các cơ quan báo chí trong nước.

Đại diện lãnh đạo một số các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong hệ thống LHHVN đề xuất một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí. Trong đó nhấn mạnh đến việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016; nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí giảm chi phí, tăng nguồn thu; việc cơ quan báo chí được phép thực hiện các loại hình báo chí...

Các đại biểu tham dự buổi khảo sát cũng chia sẻ thẳng thắn về những bất cập trong công tác quản lý, hoạt động báo chí đối với tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học. Đồng thời đề xuất những ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác nhân sự, tiêu chuẩn bổ nhiệm, đặc biệt là đối với tạp chí khoa học.

Khảo sát chính sách, pháp luật về báo chí tại Liên hiệp Hội Việt NamTS Phạm Mỵ, Tổng Biên tập tạp chí Sức khỏe và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng khẳng định, báo, tạp chí thuộc hệ thống LHHVN thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích. Đặc biệt, các tạp chí đã gia tăng hàm lượng khoa học, phát huy thế mạnh và xây dựng thương hiệu báo chí khoa học của LHHVN và các tổ chức thành viên.

"LHHVN  luôn thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của các cấp về hoạt động quản lý báo chí", Chủ tịch Phan Xuân Dũng nói và bày tỏ sự thông cảm đối với những khó khăn mà báo chí đang gặp phải, nhất là các tạp chí khoa học "dù hoạt động khó khăn nhưng vô cùng cần thiết".

Qua đây, Chủ tịch Phan Xuân Dũng đề nghị sớm sửa đổi Luật Báo chí 2016 để khắc phục những hạn chế, tạo thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan báo chí nói riêng và toàn hệ thống báo chí LHHVNchung.

Phát biểu kết luân buổi làm việc, Ông Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội ghi nhận sự cố gắng, sáng tạo, quyết tâm, cũng như những kết quả trong hoạt động của hệ thống báo chí LHHVNthời gian qua và khẳng định, những thông tin được trao đổi tại buổi khảo sát sẽ được đoàn tổng hợp để báo cáo các cơ quan liên quan.

PV
 

Gửi bình luận của bạn