Nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường

  • KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • 09:17 22/10/2022

(SK&MT) – Ngày 21/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo: “Phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường cho các hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam” tại Hà Nội.

Nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường

Công tác bảo vệ môi trường cũng như công tác giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức về môi trường luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm và đã có những chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các hội thành viên của Vusta có các vai trò cơ bản như vận động các thành viên của mình thực hiện các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ môi trường; xây dựng chủ trương, chính sách, kế hoạch và các quy định về bảo vệ môi trường. Tham gia hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, giám sát, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường…

Ông Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức (Liên hiệp Hội Việt Nam) cho biết, hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và truyền thông, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên. Hiện có hàng chục hội và tổ chức khoa học công nghệ đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường.

Nhằm tập hợp các nhà khoa học, phát huy sự cống hiến và tạo môi trường cho các nhà trí thức, khoa học giỏi chuyên môn trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức đã tham mưu, triển khai nhiều hội thảo, tọa đàm, các chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ truyền thông và phổ biến kiến thức của nhiều ngành nghề, lĩnh vực cho người dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn sự suy thoái môi trường và thúc đẩy các phương pháp phát triển bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại Hội thảo, bà Phạm Thị Mỵ, Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe và Môi trường chỉ ra các điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2022, đó là: Cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường 2022 có 8 nội dung mang nhiều điểm mới. Từ những nhóm vấn đề này, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường đã xây dựng những chuyên đề để đưa Luật đi vào cuộc sống và kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vưỡng mắc để Luật phù hợp với thực tiễn trong quá trình thực thi.

Thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường; cắt giảm thủ tục hành chính. Đã định chế nội dung sức khỏe môi trường; bổ sung nhiều giải pháp bảo vệ các thành phần môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, nước. Thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn; định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam…

Để nâng cao năng lực cho cán bộ thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, TS Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đề xuất xây dựng khóa tập huấn gồm 6 nội dung trong đó nhấn mạnh đến những vấn đề cơ bản về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu; kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và xây dựng lối sống xanh…

Theo đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường các lớp bồi dưỡng, đào tạo giảng viên cho các hội thành viên. Cùng với đó, cần thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề với các hội thành viên; xây dựng đề tài phản biện và giám định xã hội về phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường; tổ chức các diễn đàn thường niên về bảo vệ môi trường…

HUYỀN ANH

Gửi bình luận của bạn