Di Linh lấy chế biến cà phê làm mũi nhọn phát triển kinh tế

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 10/07/2019

SK&MT - Để thương hiệu cà phê của địa  phương có tiếng nói trên toàn quốc ngoài phát triển số lượng trồng thì đầu tư vào hệ thống chế biến, rang xay là điểm quan trọng.

Di Linh lấy chế biến cà phê làm mũi nhọn phát triển kinh tế

Theo thống kê của tỉnh Lâm Đồng hiện nay chế biến cà phê rang xay, cà phê bột: Trên địa bàn toàn tỉnh có 192 doanh nghiệp, cơ sở chế biến đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm với tổng sản lượng khoảng 6.028 tấn/năm, cụ thể: doanh nghiệp 109 cơ sở với sản lượng 5.681,1 tấn/năm và cơ sở nhỏ lẻ là 83 cơ sở với sản lượng 357,5 tấn/năm. Trong khi đó, chế biến cà phê nhân có 33 doanh nghiệp hoạt động chế biến và trên 250 cơ sở sơ chế nhỏ lẻ quy mô hộ cá thể với tổng công suất chế biến khoảng 300.000 - 320.000 tấn cà phê nhân (chiếm khoảng 80 - 90 tổng sản lượng cà phê), trong đó có 13 đơn vị tham gia xuất khẩu trực tiếp. 

Còn tại huyện Di Linh, là một địa bàn chuyên canh cà phê chủ yếu trồng giống cà phê Robusta với diện tích trồng cà phê là 44.432 ha năng suất bình quân khoảng 3,1 tấn/ha, tổng sản lượng gần 128 ngàn tấn. Để phát triển bền vững cây trồng này, huyện đã chuyển đổi, tái canh gần 20.500 ha cà phê giống mới, chiếm gần 50% tổng diện tích.

Bên cạnh việc phát triển số lượng cây trồng, chất lượng quả cà phê thì huyện cũng đặc biệt chú trọng tới công tác chế biến, xây dựng thương hiệu. Theo báo cáo hiện trên toàn huyện có hơn 30 cơ sở sản xuất, chế biến cà phê, trong đó có 12 cơ sở sản xuất với quy mô tương đối lớn chế biến rang xay cà phê bột thành phẩm có chất lượng bao bì mẫu mã đẹp nhằm cung ứng cà phê bột cho thị trường trong nước.

PV

Gửi bình luận của bạn