Doanh thu quý 4/ 2018, Vinamilk tăng hơn 5,3% so với cùng kỳ

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 11/01/2019

SK&MT – Vừa qua, Vinamilk đã công bố thông tin nhanh về kết quả kinh doanh sơ bộ hợp nhất của quý 4/2018.

Theo đó, tổng doanh thu quý 4/2018 của Vinamilk đạt 13.017 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức +5,3% so với năm 2017 (quý 4 năm 2017 là 12.365 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế quý 4 năm 2018 đạt 2.668 tỷ đồng, tăng +27,9% so với năm 2017 (quý 4 năm 2017 là  2.086 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018 là 2.277 tỷ đồng tăng trưởng +30,5% so với năm 2017 (quý 4 năm 2017 là 1.745 tỷ đồng).

Doanh thu quý 4/ 2018, Vinamilk tăng hơn 5,3% so với cùng kỳ

Được biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của quý 4/2018 tăng +30,5% so với cùng kỳ năm 2017, là do ảnh hưởng của các yếu tố sau:

Thứ nhất, do tổng doanh thu quý 4/2018 có mức tăng trưởng cao, tăng 5,27% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ 2, tỷ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra tiếp tục có sự thay đổi, theo hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn.

Thứ 3, chi phí hoạt động được thực hiện một cách có hiệu quả, trong đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm về tỷ lệ %/doanh thu so với cùng kỳ.

Thứ 4, do các công ty con hoạt động có hiệu quả, gia tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất.

PV

Gửi bình luận của bạn