Huyện Tân Yên - Bắc Giang : Khai thác mạnh mẽ tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững

  • KINH TẾ
  • 13:28 10/05/2022

(SK&MT) - Do tình hình biến động trên thế giới đã làm giá dầu thô và nhiều loại nguyên vật liệu, hàng hóa cơ bản có xu hướng tăng cao làm gia tăng chi phí sản xuất, vận tải, logistic... và tình trạng ùn tắc hàng hóa, nông sản tại các cửa khẩu biên giới cũng như xuất khẩu sang một số thị trường gặp khó khăn. Huyện Tân Yên, Bắc Giang bước vào giai đoạn mới với động lực hướng tới một nền kinh tế đô thị, có tỷ trọng kinh tế số cao.

Những tháng đầu năm, tuy dịch Covid-19 phát sinh nhiều trên địa bàn, nhưng các doanh nghiệp, các ngành nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh  vẫn duy trì sản xuất ổn định, các chính sách tài chính, tiền tệ, thuế,… được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ đã hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, nên tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022 có nhiều khởi sắc.

Huyện Tân Yên - Bắc Giang : Khai thác mạnh mẽ tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững

Trụ sở  hành chính công UBND huyện Tân Yên, Bắc Giang

Về kinh tế

Hoạt động sản xuất công nghiệp quý I/2022 đã phục hồi đạt 420 tỷ đồng, bằng 27,1% kế hoạch, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Tiếp đó, Tân Yên tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện hồ sơ đầu tư hạ tầng 02 CCN (CCN Lăng Cao và CCN Đồng Đình). Trên cơ sở Quy hoạch đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt, UBND huyện Tân Yên đã chủ động mời gọi, thu hút các doanh nghiệp vào khảo sát để đầu tư các khu, CCN theo quy hoạch được phê duyệt. Huyện tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Đông, kết quả đã thu hoạch được 97,1%, diện tích 3.885/4.000ha; triển khai sản xuất vụ Chiêm Xuân đảm bảo tiến độ, lịch thời vụ; đến ngày 12/3/2022, đã gieo trồng được 7.386 ha/8.165ha ha, đạt 90,4% kế hoạch; chăm sóc cây vải sớm, xuất khẩu 25 ha diện tích vải thiều sang thị trường Nhật Bản, EU... Ban hành Đề án phát triển sâm nam núi Dành trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2027.

Huyện Tân Yên - Bắc Giang : Khai thác mạnh mẽ tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững

Cụm công nghiệp Đồng Đình - Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

Đồng thời, triển  khai nhân rộng giống vú sữa Hợp Đức trên địa bàn huyện quy mô 5 ha. Chăn nuôi cũng được  quan tâm và  thực hiện nghiêm túc: Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 16.322 tấn đạt 51,64% kế hoạch. Diện tích nuôi thủy sản 1.420 ha, đạt 101,57%. Huyện tiến hành rà soát tiêu chí, xây dựng kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022  và chỉ đạo xã Hợp Đức tổ chức thành công lễ công bố 2 Công ty CP tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, công nhận 03 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 đồng thời triển khai kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022.

Bên cạnh đó, Tân Yên đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên đến năm 2035 (tỷ lệ 1/500); Về quy hoạch, huyện Tân Yên triển khai xây dựng thị trấn Cao Thượng, Đồng Điều, xã Tân Trung và hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phía Bắc, thị trấn Cao Thượng; khu dân cư số 2 xã Việt Ngọc và Khu dân cư Ngọc Châu, xã Ngọc Châu, tỷ lệ 1/500. Đồng thời giải tỏa hành lang đường bộ theo nội dung Kế hoạch 163/KH-UBND của UBND huyện. Hoạt động vận tải tuy gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và giá nhiên liệu tăng cao, nhưng vẫn ổn định.

Huyện Tân Yên - Bắc Giang : Khai thác mạnh mẽ tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững

Cụm công nghiệp Đồng Đình - Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

Các lĩnh vực xã hội

Ngành Giáo dục, đang tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học các cấp; tổ chức thi thành công kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì, triển khai các hoạt động giáo dục. Huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Y tế, của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, quý I năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực; sản xuất công nghiệp, dịch vụ được duy trì ở mức tăng khá; sản xuất nông nghiệp được đảm bảo; các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp kịp thời khuyến khích các hộ dân đầu tư sản xuất; mô hình cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập cao, ổn định; thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc; thu ngân sách nhà nước đạt  loại khá; quản lý đất đai, vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt; chính sách an sinh xã hội của huyện  được đảm bảo, 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số hộ khó khăn được hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2022; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Huyện Tân Yên - Bắc Giang : Khai thác mạnh mẽ tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững

Khuôn viên trụ sở hành chính công UBND huyện Tân Yên

Bên cạnh đó là những chính sách, cơ chế nhằm đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng và quốc tế, huy động và khai thác mạnh mẽ tiềm năng, các nguồn lực trong nước, ngoài nước để đầu tư phát triển huyện, tạo động lực tăng trưởng mới. Dự báo khả năng thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của huyện nhà sẽ hoàn thành tốt, đảm bảo tiến độ mục tiêu kế hoạch  đã đề ra.

Để đạt được những thành tựu nêu trên, Đảng bộ, chính quyền huyện Tân Yên  đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo phương châm “Chủ động, đổi mới, quyết liệt, hiệu quả”; bám sát Nghị quyết, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá; đặc biệt chú trọng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong nhân dân; phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện... Những kết quả đạt được  trong lĩnh vực kinh tế - xã hội quý I là tiền đề to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện Tân Yên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh phát triển kinh tế phát triển  nhanh, bền vững.

ĐẮC TUẤN

Gửi bình luận của bạn