Phú Thọ: Xây dựng mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên đồng ruộng

  • MÔI TRƯỜNG XANH
  • 15:39 19/09/2018

SK&MT - Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, chương trình xây dựng mô hình thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật được triển khai thực hiện thí điểm từ tháng 4/2018 trên 16 xã điểm thuộc 4 huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê, Phù Ninh và Tam Nông.

Ngày 18/9, tại UBND xã Hiền Đa, Sở NN-PTNT Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Cẩm Khê tổ chức lễ phát động thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên đồng ruộng.

Phú Thọ: Xây dựng mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên đồng ruộng

Phú Thọ: Xây dựng mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên đồng ruộng

Các đại biển tham gia thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng.

Chương trình xây dựng mô hình thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được triển khai thực hiện thí điểm từ tháng 4/2018 trên 16 xã điểm thuộc 4 huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê, Phù Ninh và Tam Nông.

Tại huyện Cẩm Khê mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã xây dựng được 165 bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại 5 xã gồm Hiền Đa, Cát Trù, Điêu Lương, Tuy Lộc và Sơn Tình. Các bể đều được thiết kế đúng qui cách theo hướng dẫn.

Mục tiêu mà chương trình hướng tới là cải thiện môi trường xanh, sạch, góp phần đảm bảo thực phẩm từ nông sản an toàn; thực hiện tiêu chí số 17 về xây dựng nông thôn mới: không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thanh Thu

Gửi bình luận của bạn