Bình Dương: Vi phạm môi trường, Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng

  • MÔI TRƯỜNG
  • 11:56 05/06/2020

(SK&MT) - Bảo quản không chặt chẽ, Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX đã để nước mưa cuốn trôi nguyên liệu sản xuất chảy ra môi trường có các thông số môi trường vượt chuẩn kỹ thuật về chất thải. Do đó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 4/6, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định số 1434/ QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX tại Bình Dương (địa chỉ tại A-6, A-12, KCN Đại Đăng, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Bình Dương: Vi phạm môi trường, Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX tại Bình Dương.

Trước đó, Sở TN &MT tỉnh Bình Dương đã gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt gần 1,2 tỷ đồng đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX vì vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường (xả thải hóa chất ra môi trường gây nên hiện tượng nổi bọt trắng bất thường tại suối Chợ ở Bình Dương). 

Theo quyết định xử phạt của Sở TN &MT, Công ty Cổ phần bột giặt LIX đã vi phạm hành chính về: Thứ nhất về xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp lưu lượng nước thải từ 400 m3/ngày đến dưới 600m3/ngày.

Bình Dương: Vi phạm môi trường, Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng

Xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX.

Cụ thể, chi nhánh Công ty để nước mưa cuốn trôi nguyên liệu sản xuất chảy ra môi trường có các thông số môi trường vượt chuẩn kỹ thuật về chất thải, gồm: Hàm lượng BOD5 vượt 127 lần, COD vượt 123 lần, tổng N vượt 3,9 lần, Amoni vượt 3,7 lần, tổng P vượt 1,7 lần, SS vượt 1,13 lần; lưu lượng nước thải là 500m3/ngày.

Thứ hai, gây ô nhiễm môi trường nước với trường hợp hàm lượng thông số ô nhiễm môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên. Cụ thể như nước mưa cuốn theo nguyên liệu sản xuất của chi nhánh Công ty gây ô nhiễm đoạn kênh Tân Vĩnh Hiệp chảy qua KCN Đại Đăng vào thời điểm ngày 8 và 9/4 với hàm lượng chất hoạt động bề mặt vượt trên 10 lần.

Bình Dương: Vi phạm môi trường, Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng

Chi nhánh Công ty để nước mưa cuốn trôi nguyên liệu sản xuất chảy ra môi trường, có các thông số môi trường vượt chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Trước những vi phạm trên, Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX tại Bình Dương bị xử lý với hình thức xử phạt chính là phạt tiền với số tiền phạt là 1.162.000.000 đồng, trong đó: Hành vi thứ nhất  là 912.000.000 đồng, hành vi thứ hai là 250.000.000 đồng.

Cũng theo quyết định này, Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX  buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Thực hiện đầy đủ các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, không được để nguyên liệu sản xuất và bao bì chứa nguyên liệu sau khi sử dụng ngoài trời không có mái che.

Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom nước thải đảm bảo không để nước thải rò rỉ chảy vào hệ thống thoát nước mưa, đồng thời luôn vận hành công trình xử lý nước thải, đấu nối nước thải sau xử lý về nhà máy xử lý nước thải của khu công nghiệp để tiếp tục xử lý trước khi thải ra môi trường; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố chất thải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố theo biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và kế hoạch ứng phó sự cố chất thải đã được phê duyệt…

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn