Bô TN&MT kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID - 19

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 05/04/2020

(SK&MT) - Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID – 19, ngày 01/4 Bộ TN&MT đã có công văn số 1695/BTNMT-VP gửi Thủ tướng kiến nghị miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, miễn hoặc giảm các lĩnh vực khác như khai thác khoáng sản, phí môi trường cho doanh nghiệp.

Công văn nêu rõ, xem xét miễn thu tiền sử dụng đất đối với từng loại hình doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê hàng năm để các doanh nghiệp có điều kiện, nguồn lực để phục hồi sản xuất, kinh doanh, với các mức đề xuất cụ thể như: miễn tiền thuê đất 6 tháng đầu năm 2020 cho tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm do ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch. 

Bô TN&MT kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID - 19

Trường hợp đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 mà chưa khôi phục sản xuất thì xem xét để miễn các tháng còn lại bị dịch bệnh mà vẫn chưa phục hồi sản xuất; Đối với việc nộp tiền sử dụng đất, cho phép nộp chậm 6 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất, đồng thời xem xét giảm tiền tương ứng với 6 tháng sử dụng đất. Sau khi kết thúc dịch bệnh, trên cơ sở điều kiện thực tế sẽ xem xét việc tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ nêu trên để phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch. 

Xem xét, trình Quốc hội miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong 6 tháng, hoặc 01 năm cho các doanh nghiệp. 

Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2020; giảm mức phí môi trường cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2020; giảm 20% mức thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; giảm 30% mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. 

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trích kinh phí để đầu tư trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế, các lực lượng làm việc tại các bệnh viện, các khu cách ly và nâng cao năng lực xử lý chất thải nguy hại y tế. 

PV

Gửi bình luận của bạn