Các nước tiểu vùng sông Mekong chia sẻ sáng kiến để kiểm soát tình trạng cháy rừng, ô nhiễm khói mù trong mùa khô

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 30/08/2018

SK&MT – Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 7 cấp Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ các sáng kiến đề xuất các các nước tiểu vùng sông Mekong trong giảm thiếu cháy rừng và cháy đất, kiểm soát ô nhiễm khói mù trong mùa khô.

Ngày 29/8, tại Đà Nẵng, Hội nghị lần thứ 7 cấp Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong tham gia Hiệp định Asean về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đã chính thức khai mạc.

Các nước tiểu vùng sông Mekong chia sẻ sáng kiến để kiểm soát tình trạng cháy rừng, ô nhiễm khói mù trong mùa khô

Các đaị biểu thảo luận nhằm tìm cách kiểm soát nạn cháy rừng, đất nông, ôi nhiễm khói mù tại Tiểu vùng sông Me Kong vào mùa khô.

Hội nghị có sự tham gia của các Bộ trưởng/đại diện về cháy rừng, cháy đất, quản lý khói bụi của 4 nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan cùng Phó Tổng thư kí Ban Thư kí Asean phụ trách các vấn đề về cộng đồng và doanh nghiệp.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ các sáng kiến đề xuất các các nước tiểu vùng sông Mekong trong giảm thiếu cháy rừng và cháy đất, kiểm soát ô nhiễm khói mù trong mùa khô.

Cũng trong khuôn khổ chương trinh, đại diện Ban Thư kí Asean  nhắc lại cam kết và chỉ đạo của các Lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 31 của ASEAN diễn ra vào ngày 13/11/2017 tại Manila, Philippines và Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 32 của ASEAN diễn ra vào ngày 28/4/2018 tại Singapo hướng tới hợp tác trong khu vực về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Hội nghị cũng tái khẳng định cam kết hợp tác hướng tới đạt mục tiêu giảm số điểm nóng đã được thông qua tại Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 4 vào năm 2014 tại Viên Chăn – Lào, đặc biệt giảm số điểm nóng xuống dưới 75.000 nơi vào năm 2017 và 50.000 nơi vào năm 2020.

Ghi nhận kết quả của cam kết này là ngay trong năm 2017 là đã giảm các điểm nóng hàng năm tại tiểu vùng sông Mekong xuống dưới mức 30.000 điểm.

Còn theo Trung tâm khí tượng Asean (ASMC) đưa ra dự báo tình trạng mưa kéo dài tới tháng 11/2018 trước khi chuyển sang mùa khô thường kì khi có gió mùa Đông Bắc. Lượng mưa dự kiến gần như mức binh thường, tuy nhiên nhiệt độ được dự báo cao hơn mức binh thường một chút vào những tháng tới. Tình trạng trung binh (không có El Nino; không La Nina) dự kiến tiếp tục tới tháng 10/2018 nhưng nhiều khả năng (60-70%)  hiện tượng El Nino sẽ phát triển tới cuối năm.

Thanh Thu

Gửi bình luận của bạn