Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có nhiều cải cách mạnh mẽ

  • MÔI TRƯỜNG
  • 07:33 27/05/2020

(SK&MT) - Ngày 26-5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã họp phiên toàn thể trực tuyến, nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Dự thảo Luật đã cải cách mạnh mẽ, cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 20-75 ngày.

Góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định: thu hẹp khoảng 20% đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; tích hợp các thủ tục hành chính vào giấy phép môi trường; không duy trì chế độ quan trắc môi trường định kỳ đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật về BVMT.

Trong đó, Dự luật đã quy định rõ các nội dung về bảo vệ chất lượng môi trường nước. Theo đó, nguồn thải vào môi trường nước mặt phải được quản lý phù hợp với mục đích sử dụng và sức chịu tải của nguồn nước. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với nước thải phải phù hợp với mục đích sử dụng của nguồn nước theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước.

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có nhiều cải cách mạnh mẽ

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người dân

Không cấp giấy phép môi trường để xả nước thải vào các nguồn nước mặt đã không còn sức chịu tải, trừ trường hợp nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng nước; quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ chất lượng môi trường nước; thay đề án BVMT lưu vực sông bằng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt; bổ sung quy định về BVMT nước biển.

Ô nhiễm không khí đang là vấn đề bức xúc tại các đô thị lớn của Việt Nam, trong khi đó còn thiếu hành lang pháp lý để quản lý chất lượng môi trường không khí, thực hiện các biện pháp ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị nước ta. Dự thảo Luật đã bổ sung nhiều giải pháp về BVMT không khí như: quy định việc lập và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia và cấp tỉnh về quản lý chất lượng môi trường không khí.

Dự luật cũng bổ sung quy định về tiêu chí và phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất; quy định nội dung về xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất; bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan liên quan trong tổng hợp, xây dựng, cập nhật và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu các khu vực bị ô nhiễm môi trường.

Bổ sung một mục riêng về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học để thể hiện bao quát, đầy đủ bức tranh chung về môi trường, kết nối các thành phần môi trường phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về BVMT.

Về đánh giá tác động môi trường, dự thảo Luật đã thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường chỉ bao gồm những dự án đầu tư sử dụng diện tích đất, mặt nước lớn và có ảnh hưởng xấu đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và những dự án có phát sinh chất thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, giao Chính phủ quy định những trường hợp được miễn đánh giá tác động môi trường để ứng phó trong tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa.

Ngân Giang

 

Gửi bình luận của bạn