Hà Nội chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ môi trường

  • MÔI TRƯỜNG
  • 12:22 22/11/2022

(SK&MT) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Hà Nội chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Theo đó, việc sơ kết nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm. 

Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khả thi để tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Để việc làm tốt nội dung trên, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TU, tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp. 

Về nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá việc bảo vệ môi trường nước mặt và sử dụng bền vững tài nguyên nước; quản lý tốt các nguồn xả thải; cải tạo sông, hồ bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt kết hợp với xây dựng hồ điều hòa mới và bảo vệ kiến trúc, cảnh quan, môi trường của Thủ đô; quản lý có hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại; giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn, đặc biệt ở các khu vực nội thành.

Đánh giá ưu điểm, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU trong thời gian tới. 

Trong đó, các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền; tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU; nhân rộng, phát huy những mô hình tốt, cách làm hay trong công tác bảo vệ môi trường, đáp ứng được những quan điểm mới, yêu cầu mới.

Trên cơ sở báo cáo sơ kết của các cơ quan, đơn vị và cấp ủy trực thuộc, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 15/12/2022.

VĂN TUYỀN

 

Gửi bình luận của bạn