Huyện Thanh Trì (TP Hà Nội): Buông lỏng quản lý, ngó lơ trước sai phạm?

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 07/07/2018

SK&MT - Thanh tra TP Hà Nội vừa thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) của UBND huyện Thanh Trì trong giai đoạn năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017.

Cụ thể, kết luận của Thanh tra TP Hà Nội cho biết, tại thời điểm thanh tra, UBND huyện Thanh Trì chưa xây dựng kế hoạch về BVMT cho năm 2017, thực trạng bảo vệ làng nghề còn nhiều bất cập.

Đối với công tác BVMT tại cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, UBND huyện Thanh Trì chưa làm hết trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về BVMT tại Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Ngọc Hồi, dẫn đến những tồn tại: Chưa nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp từ năm 2013 đến Quý III năm 2016; chưa lập phương án BVMT theo quy định tại Chương V, Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14-10-2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); không có báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường, công tác BVMT cụm công nghiệp và các cơ sở trong Cụm công nghiệp gửi Sở TN&MT; không có báo cáo quản lý chất thải quy định hai định kỳ; thực hiện quan trắc môi trường chưa đầy đủ các thông số môi trường theo quy định; chưa có văn bản chấp thuận của UBND thành phố, Sở TN&MT đối với việc bổ sung hoặc thay thế các doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp theo quy định tại điểm a, khoản 2.1 Điều 2 Quyết định số 780/QĐ-UB ngày 4-2-2005 của UBND TP Hà Nội về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nghiêm trọng hơn, UBND huyện Thanh Trì còn không lập danh sách các cơ sở kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt, không có báo cáo chung về kết quả kiểm tra đối với cơ sở được kiểm tra; chưa chủ động, chậm thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 1-6-2017 của UBND TP Hà Nội. Qua kiểm tra 38 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, UBND huyện Thanh Trì không lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, không xử lý vi phạm khi phát hiện hành vi vi phạm đối với 13 trường hợp, đó là: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Văn Yến; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Ngọc Hoàn; Công ty Cổ phần VIMECO CK&TM; Công ty TNHH thực phẩm Minh Tiến; Công ty Cổ phần Xây dựng bê tông Việt Xô; Công ty TNHH Liên doanh sơn ASC-Venusia Việt Nam; Công ty TNHH bao bì Bình Minh; Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội; Công ty Cổ phần Thịnh An; Công ty Cổ phần Cơ kim khí Hà Nội; Công ty Cổ phần Cơ khí 75; Công ty TNHH Bao bì Minh Hoàng.

Để xảy ra những sai phạm, thiếu sót nói trên, theo Thanh tra TP Hà Nội trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách về lĩnh vực môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Thanh tra TP Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu trên. Bên cạnh đó, Thanh tra TP Hà Nội cũng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành ra soát, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin nhằm bảo đảm UBND các cấp chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình cấp báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch BVMT đối với các cơ sở y tế nói riêng và các cơ sở sản xuất kinh doanh nói chung.

Hoàng Hải

Gửi bình luận của bạn