Nhiều hoạt động của thanh niên với BĐKH tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • MÔI TRƯỜNG
  • 09:14 11/11/2020

(SK&MT) - Biến đổi khí hậu đã và đang tác động nghiêm trọng đến cuộc sống và sự phát triển bền vững của toàn thế giới. Nhiều nền văn hoá, hệ sinh thái đang dần bị mất đi do tác động của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu cũng tác động mạnh mẽ đến quan hệ giữa các nước về mặt chính trị, ngoại giao, thương mại và nảy sinh nhiều vấn đề an ninh, trong đó có an ninh phi truyền thống.

Nhiều hoạt động của thanh niên với BĐKH tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Đối với nước ta, biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ, không chỉ là hiện tượng đơn lẻ mà đã là thực tế hiện hữu, tác động một cách toàn diện, rộng khắp ở các vùng, miền. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, thiên tai ngày một gia tăng cả về tần suất và cường độ.  Ngập lụt, xâm nhập mặn, sạt lở đất, hạn hán, thiếu nước sinh hoạt mà nguyên nhân một phần do biến đổi khí hậu cũng liên tục xảy ra đối với các vùng/miền trong cả nước, năm sau nặng nề hơn năm trước.

Có thể thấy biến đổi khí hậu đã và đang có tác động mạnh đến nước ta trên phạm vi cả nước, từ miền núi đến đồng bằng, vùng ven biển. Trong đó, đồng bằng sông Hồng của chúng ta đã được xác định là một trong 3 khu vực lớn của Việt Nam sẽ bị tác động nặng nề của biến đổi khí hậu.

Nằm trong chuỗi chương trình “Thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu”, mới đây tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã diễn ra ngày hội thanh niên với Biến đổi khí hậu. Các hoạt động với mục tiêu  trao đổi, thảo luận, nâng cao nhận thức, vai trò của thanh niên trong ứng phó với BĐKH, tạo tiền đề thúc đẩy công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó "nâng cao nhận thức thông qua trao đổi và hiểu biết lẫn nhau" giữa các cán bộ quản lý và các bạn sinh viên về biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Nhiều hoạt động của thanh niên với BĐKH tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nhiều hoạt động của thanh niên với BĐKH tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nhiều hoạt động của thanh niên với BĐKH tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nhiều hoạt động của thanh niên với BĐKH tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nhiều hoạt động của thanh niên với BĐKH tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nhiều hoạt động của thanh niên với BĐKH tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nhiều hoạt động của thanh niên với BĐKH tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

Nhất Trần

Gửi bình luận của bạn