Môi trường
Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng
Ngày 1/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1788/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.
Môi trường sạch tạo đà cho du lịch phát triển
Môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tính hấp dẫn của các sản phẩm du lịch và khả năng thu hút khách du lịch, nhất là sảm phẩm du lịch biển. Ý thức được tầm quan trọng trên, nhiều địa phương coi phát triển ngành du lịch là mũi nhọn đã có ý thức xây dựng các chiến lược bảo vệ môi trường.
Trang trại gây ô nhiễm khiến hàng trăm hộ dân khốn đốn
Nhiều tháng nay, hàng trăm hộ dân thuộc xóm 5 và xóm 6 của xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phải chung sống với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do một trang trại sản xuất nông nghiệp sinh thái gây ra.