Phổ biến, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường đến từng địa phương

  • MÔI TRƯỜNG
  • 12:57 21/06/2022

(SK&MT) - Để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường tại các tỉnh: Lạng Sơn, Hậu Giang và Lai Châu.

Phổ biến, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường đến từng địa phương

 Tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề lớn mang tính toàn cầu. Nhiều nghiên cứu và báo cáo đánh giá vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đã và đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI, có tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh môi trường thế giới. 

Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đang nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm chuẩn bị để tổ chức triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 vào cuộc sống. 

Thông qua hội nghị trực tuyến, các đại biểu nắm được đầy đủ những quy định mới, từ đó tham mưu có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, là tiền đề quan trọng để các ngành, các cấp tổ chức triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đảm bảo việc thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường có hiệu quả, đúng theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt, phổ biến một số điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Trong đó, tập trung vào các quy định mới về giấy phép môi trường, quản lý chất thải, quan trắc, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Ngoài ra, các đại biểu được thông tin một số quy định về thanh tra, kiểm tra lĩnh vực môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; một số quy định về xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường về thiệt hại môi trường…

Tại miền Trung, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cũng phối hợp Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến 60 điểm cầu ở các trường đại học, quận, huyện, phường, xã trên địa bàn.

Tại hội nghị, nhiều nội dung mới được phổ biến. Trong đó, có những những quy định mới về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, lập biên bản, xử phạt và giải quyết tố cáo về bảo vệ môi trường; quản lý chất thải rắn, quản lý môi trường không khí, nước thải; bồi thường thiệt hại về môi trường; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, mua sắm xanh, tín dụng xanh...

Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định cũng vừa phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT tổ chức hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trường cho các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Các vấn đề được chia sẻ tại hội nghị là: Thực trạng và định hướng về môi trường; rác thải nhựa đại dương: xu hướng quốc tế và những vấn đề liên quan;chính sách, sáng kiến, kinh nghiệm quốc tế với vấn đề rác thải nhựa đại dương; Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho các đoàn thể nhân dân.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, một trong những những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022 là việc thực hiện triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020. Tổng cục Môi trường được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kế hoạch được xây dựng với mục tiêu huy động toàn bộ các đơn vị trực thuộc Bộ cùng tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời bảo đảm không chồng chéo, mâu thuẫn khi triển khai thực hiện.

Thời gian tới, Tổng cục sẽ thiết lập cơ chế tiếp nhận, giải đáp trực tuyến các vướng mắc, kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp; trình công bố thủ tục hành chính (TTHC)...

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại cuộc họp ngày 15/02/2022, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, nhiệm vụ của Tổng cục Môi trường trong thời gian tới rất quan trọng. Theo đó, để Luật Bảo vệ môi trường 2020 đến được những đối tượng khác nhau, Tổng cục cần phải xây dựng nhiệm vụ, phân công công việc cụ thể, đồng bộ; rà soát và hoàn thiện thể chế phối hợp với địa phương, doanh nghiệp, từ thực tiễn xây dựng được các mô hình quản trị tổng hợp có sự tham gia của nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân phù hợp với quá trình phát triển.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà lưu ý, đối với những tồn tại về ô nhiễm môi trường hiện nay, phải đưa ra mô hình quản lý có tính thực tiễn, phù hợp với từng điều kiện cụ thể; thanh tra kiểm tra các khu vực có ô nhiễm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn đa dạng sinh học phải tính toán vừa bảo vệ được cảnh quan thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo được phát triển kinh tế, sinh kế cho người dân địa phương.

HOÀNG ANH

Gửi bình luận của bạn