Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam sắp về đích

  • MÔI TRƯỜNG
  • 17:03 06/10/2019

SK&MT - Ngày 5/10, B Tài nguyên và Môi trường, B Lao đng-Thương binh và Xã hi phi hp vi Công ty C phn Sa Vit Nam (Vinamilk) t chc L trng cây ca Qu 1 triu cây xanh cho Vit Nam và L trao tng sa ca Qu sa vươn cao Vit Nam cho tr em Hà Ni. S kin được t chc ti trường Tiu hc Tiên Dược B, xã Tiên Dược, huyn Sóc Sơn.

Tham d bui l có đng chí Trương Th Mai, y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, Trưởng ban Dân vn Trung ương; Th trưởng B Tài nguyên và Môi trường Võ Tun Nhân cùng đi din lãnh đo UBND Thành ph Hà Ni.

Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam sắp về đích

Ti bui l, Vinamilk cùng Qu 1 triu cây xanh cho Vit Nam đã trao hơn 61.000 cây xanh, tr giá 1,1 t đng tng thành ph Hà Ni. Theo đó, mng xanh s được tăng cường ti nơi hc tp ca hàng nghìn hc sinh ti các trường tiu hc, mm non trên đa bàn thành ph Hà Ni.

Phát biu ti bui l, Th trưởng B Tài nguyên và Môi trường Võ Tun Nhân cho rng, vic trng cây, trng rng và bo v cây trng đã tr thành nhim v va cp bách trước mt va có ý nghĩa chiến lược lâu dài đi vi vic gim thiu tác đng ca biến đi khí hu và ô nhim môi trường. Làm tt điu này là làm theo li dy ca Bác, đ góp phn gìn gi và phát trin tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bo tn đa dng sinh hc, hướng đến xây dng mt môi trường sng đm bo s hài hòa gia con người vi thiên nhiên.

Qu 1 triu cây xanh cho Vit Nam được khi xướng, trin khai t năm 2012, vi mc đích trng thêm nhiu cây xanh cho các đa phương trên khp c nước nhm ci thin môi trường sng cho người dân Vit Nam. Đến nay, sau 8 năm thc hin, đến nay Qu 1 triu cây xanh cho Vit Nam đã trng được hơn 800.000 cây xanh các loi vi tr giá 11 t đng ti 22 tnh, thành ph trên c nước.

Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam sắp về đích

Nhân dp này, Qu sa Vươn cao Vit Nam cũng trao tng 119.000 ly sa cho hơn 1300 tr em có hoàn cnh khó khăn trên đa bàn thành ph Hà Ni vi tng giá tr 800 triu đng. Ban t chc cũng trao tng 10 sut hc bng cho 10 em hc sinh có hoàn cnh khó khăn ca Trường Tiu hc Tiên Dược B.

PV

 

Gửi bình luận của bạn