Ra mắt sản phẩm PlauMai Eco

  • MÔI TRƯỜNG
  • 20:26 08/09/2019

SK&MT - Ngày 6/9/2019, công ty CP Gii pháp tiết kim nhiên liu và bo v môi trường PlauMai Eco long trng t chc bui l công b ra mt thanh gm tiết kim nhiên liu PlauMai Eco ti Army Hotel, s 1A Nguyn Tri Phương, Ba Đình, Hà Ni. Tham d bui l có s hin din ca hơn 200 khách mi là các doanh nghip, đi tác ti Vit Nam và Hàn Quc, các nhà khoa hc và đi din ca b ngành Vit Nam như B Khoa hc công ngh, B Tài nguyên và môi trường.

Ra mắt sản phẩm PlauMai Eco

Ra mắt sản phẩm PlauMai Eco

Bng nhng con s n tượng và thuyết phc, PlauMai Eco chính thc ra mt trước s theo dõi ca các v khách mi quan trng trong bui l. Theo các nghiên cu và thc nghim cũng như sau quá trình s dng t năm 2011 ti các Hàn Quc, PlauMai Eco như gim ti 70% lượng khí thi đc hi t khói phương tin giao thông và máy móc ti. Bên cnh đó, sn phm có thêm vai trò to ln trong kinh tế xã hi khi tiết kim lên ti 15% lượng nhiên liu xăng du tiêu th. Vi tui th s dng lên ti hơn 10 năm, nhng đóng góp ca PlauMai Eco mang li cho môi trường và người tiêu dùng ti Vit Nam là vô cùng ln.

Ra mắt sản phẩm PlauMai Eco

Vi s mnh mang đến gii pháp cho các vn đ đang rt cp thiết v môi trường và kinh tế xã hi, PlauMai Eco nhn được nhiu đánh giá cao t các chuyên gia, người tiêu dùng ti Hàn Quc cũng như nhiu quc gia khác. Và ti đây, PlauMai Eco s tiếp tc khng đnh vai trò quan trng ca mình ti Vit Nam.

Ti l ra mt, đi din B Tài nguyên và môi trường đã trao quyết đnh hp tác ba bên, trao giy chng nhn hp tác môi trường và chng kiến trao giy chng nhn đc quyn ti Vit Nam.

Ra mắt sản phẩm PlauMai Eco

Ông Trn Mnh Hòa, đi din Công ty CP Gii pháp tiết kim nhiên liu PlauMai Eco, tin tưởng rng s thành công sp ti ca thanh gm tiết kim nhiên liu PlauMai Eco s là tiên phong trong b gii pháp bo v môi trường ca công ty cung cp ti th trường Vit Nam, và xa hơn na là trong khu vc. PlauMai Eco luôn hướng đến vic to nên các giá tr cho doanh nghip, cng đng, và cho xã hi.

PV

Gửi bình luận của bạn