Thực hiện giám sát môi trường xử lý nước thải và bãi rác trong năm 2023

  • MÔI TRƯỜNG
  • 19:02 27/12/2022

(SK&MT) - UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dịch vụ công ích, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ năm 2023 tại Nhà máy xử lý nước thải phía nam, Trạ̣m xử lý nước rỉ rác Lương Hòa, bãi chôn lấp Lương Hòa và bãi rác Rù Rì (cũ).

Thực hiện giám sát môi trường xử lý nước thải và bãi rác trong năm 2023

Nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, UBND TP. Nha Trang đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dịch vụ công ích, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ năm 2023.

Theo đó, đối với Nhà máy xử lý nước thải phía nam và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa, thực hiện giám sát nước thải trước và sau xử lý, tần suất 4 lần/năm. Tại bãi chôn lấp chất thải rắn Lương Hòa, thực hiện giám sát môi trường không khí xung quanh vị trí khu dân cư Lương Hòa, chất lượng nước dưới đất vị trí bên trong và bên ngoài bãi chôn lấp, tần suất 2 lần/năm. Đối với bãi rác Rù Rì (cũ) đã đóng cửa, thực hiện giám sát chất lượng nước thải tại khu vực đoạn mương tiếp nhận dưới chân bãi rác; giám sát chất lượng không khí, chất lượng nước dưới đất tại vị trí lỗ khoan khu vực nhà hỏa táng phía bắc TP. Nha Trang, tần suất 2 lần/năm.

Trước đó, ngày 06/10/2022, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 7274/KH-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2022-2025 với mục tiêu:

Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững. Sử dụng hiệu quả, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu.

Chủ động phòng ngừa và kiểm soát hạn chế các nguồn gây ô nhiễm, giải quyết các vấn đề môi trường tại khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn.

Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, góp phần thay đổi hành vi, thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni-lông khó phân hủy; khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường; vận động, kêu gọi dân cư thực hiện tập kết rác thải sinh hoạt đúng nơi, đúng giờ quy định.

Nội dung của Kế hoạch yêu cầu các phòng, ban và UBND các xã, phường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố lập kế hoạch thực hiện, lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ được giao vào kế hoạch công tác chung của từng đơn vị, địa phương. Trong đó, chú trọng thực hiện một số các hoạt động cụ thể như sau:

Tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý;

Gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc nhựa,... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường;

Truyền thông nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu rác thải; nghiêm túc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

TH

Gửi bình luận của bạn