Trung Quốc ra luật bảo vệ sông Trường Giang

  • MÔI TRƯỜNG
  • 16:31 02/03/2021

(SK&MT) - Từ ngày 1/3, Luật bảo tồn sông Dương Tử (còn gọi là sông Trường Giang) của Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường nỗ lực bảo vệ con sông dài nhất quốc gia này.

Trung Quốc ra luật bảo vệ sông Trường Giang

Với 9 chương gồm 96 điều khoản, đây là đạo luật đầu tiên của Trung Quốc về việc bảo tồn một lưu vực sông cụ thể. Đạo luật quy định việc tăng cường giám sát, cũng như ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước ở lưu vực sông Dương Tử.

Theo đạo luật, để đảm bảo sự phát triển kinh tế và xã hội của lưu vực sông Dương Tử, Trung Quốc sẽ triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy việc bảo tồn môi trường có sự phối hợp tốt và ngăn chặn việc khai thác quá mức, đồng thời ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái.

Đạo luật cũng cấm việc đánh bắt cá vì mục đích thu lợi tại các khu bảo tồn sinh vật thủy sinh của lưu vực sông Dương Tử. Ngoài ra, trong thời hạn do nhà nước quy định, việc đánh bắt cá vì mục đích khai thác tài nguyên thiên nhiên bị cấm ở khu vực chính của Dương Tử bao gồm sông chính, các nhánh sông chính, các hồ và các khu vực cửa sông cụ thể. Các nỗ lực thực thi pháp luật chung cũng sẽ được thực hiện để giải quyết tình trạng khai thác cát trái phép.

Linh Đức

Gửi bình luận của bạn