Bộ Y tế tiếp tục phân bổ 20.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho 14 đơn vị

  • PHÒNG, CHỐNG COVID TRONG TÌNH HÌNH MỚI
  • 10:42 20/04/2021

(SK&MT) - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1906/QĐ-BYT về việc phân bổ, sử dụng vắc-xin phòng, chống Covid-19 đợt 2 trong số 20.000 liều giao cho dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Bộ Y tế quyết định phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 của AstraZeneca cho 14 đơn vị trong số 20.000 liều giao cho dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Bộ Y tế tiếp tục phân bổ 20.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho 14 đơn vị

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ Y tế cấp: Bệnh viện Bạch Mai 1.500 liều; Bệnh viện Nhi trung ương 800 liều; Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế 500 liều; Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam 300 liều; Bệnh viện C Đà Nẵng 300 liều; Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) 1.500 liều; Trường Đại học Y Hà Nội 800 liều; Trường Đại học Y tế công cộng 300 liều; Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương 350 liều; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên 150 liều; Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh 400 liều; Viện Pasteur Nha Trang 170 liều; Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế 50 liều và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội 12.880 liều.

Theo Bộ Y tế, các viện, bệnh viện, trường đại học y đủ điều kiện tiêm chủng thì nhận vắc-xin từ dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương để tiêm cho cán bộ, nhân viên đơn vị mình.

Sở Y tế Hà Nội phối hợp với dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp nhận số vắc xin được phân bố để tổ chức tiêm cho cán bộ, nhân viên của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty của nhà nước, tổ chức liên hợp quốc tại Việt Nam.

Việc triển khai tiêm cho cán bộ, nhân viên các đơn vị thực hiện theo đúng đối tượng ưu tiên tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ. Trong trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc-xin, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia điều phối, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP, bảo đảm sử dụng vắc-xin hiệu quả.

HOÀNG MINH

Gửi bình luận của bạn