Những đơn vị được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 tại Việt Nam

  • PHÒNG, CHỐNG COVID TRONG TÌNH HÌNH MỚI
  • 09:48 21/01/2021

(SK&MT) - Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin về những đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 tại Việt Nam.

Những đơn vị được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 tại Việt NamDanh sách 94 đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19 tại Việt Nam.

Theo đó, có 94 đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19, bao gồm 41 đơn vị ở miền Bắc, 38 đơn vị ở miền Nam và miền Trung-Tây Nguyên là 15 đơn vị.

HQ

Gửi bình luận của bạn