Tây Hồ (Hà Nội): Tuyến đường 2,6km nối hai vành đai Hà Nội vẫn đang bị chậm trễ?

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 09/10/2019

SK&MT - D án tuyến đường rng 40m, dài 2,6km kết ni gia đường vành đai II và vành đai III ca TP Hà Ni được UBND qun Tây H phi hp vi liên danh Công ty TNHH Phát trin Khu đô th Nam Thăng Long và Tng công ty Đu tư phát trin h tng đô th Hà Ni khi công xây dng ngày 27/2/2014. Đim đu ca tuyến đường là nút giao vi cu Nht Tân, đim cui ni vi nút giao cu Thăng Long.

Tây Hồ (Hà Nội): Ai là người chịu trách nhiệm trong việc thi công chậm trễ tuyến đường 2,6km nối hai vành đai Hà Nội?

D án tuyến đường rng 40m, dài 2,6km kết ni gia đường vành đai II và vành đai III ca TP Hà Ni.

Tng mc đu tư d kiến khong 62 t đng, thi gian thi công d kiến khong 180 ngày. Ti l khi công, đi din ch đu tư và nhà thu cam kết s phi hp cht ch vi chính quyn đa phương trin khai thc hin d án an toàn, đúng tiến đ, bo đm v sinh môi trường và cht lượng công trình. Ch trương là thế, nhưng đến nay, ch đu tư li không thc hin li ha ca mình. Sut 5 năm qua, người dân nơi đây phi lưu thông trên con đường tràn ngp rác thi, bùn đt

Phóng viên ghi nhn, đim đu ca tuyến được lp cng st và gn bin công trường đang thi công nhưng vn m đ người dân qua li. Bên cnh mt s phương tin tham gia giao thông thì tuyến đường đang được ch đu tư s dng vào mt s công năng khác. C th, đi dc tuyến đường có đon tr thành nơi đ đt t các công trường gn đó, đon được người dân tp kết nguyên vt liu trng cây cnh, phía cui con đường chưa gii ta thì li tr thành nơi đ rác sinh hot Tuyến đường không có người ci to, qun lý nên c mc um tùm, tràn xung lòng đường; h ga bt np gia đường. Tri nng thì bi bay mù mt, ngày mưa thì bùn đt lp nhp.

Mt người dân cho biết: "Nhà tôi đã b gii ta năm 2014, do nm cui đường nên đến nay nhà tôi vn chưa được gii ta. Hin còn khong 20 h dân còn vướng mc v đn bù. Đường chưa thông nên nhiu người ra đ rác trm, nhìn tuyến đường mi mà nham nh như thế này cũng xót lm. Mong các cơ quan chc năng yêu cu ch đu tư sm gii ta, xây dng, qun lý li con đường đ người dân chúng tôi sm n đnh cuc sng".

 

Tây Hồ (Hà Nội): Ai là người chịu trách nhiệm trong việc thi công chậm trễ tuyến đường 2,6km nối hai vành đai Hà Nội?

Tây Hồ (Hà Nội): Ai là người chịu trách nhiệm trong việc thi công chậm trễ tuyến đường 2,6km nối hai vành đai Hà Nội?

Tây Hồ (Hà Nội): Ai là người chịu trách nhiệm trong việc thi công chậm trễ tuyến đường 2,6km nối hai vành đai Hà Nội?

Tây Hồ (Hà Nội): Ai là người chịu trách nhiệm trong việc thi công chậm trễ tuyến đường 2,6km nối hai vành đai Hà Nội?

Sut 5 năm qua người dân phi lưu thông trên con đường tràn ngp rác thi, bùn đt

Tây Hồ (Hà Nội): Ai là người chịu trách nhiệm trong việc thi công chậm trễ tuyến đường 2,6km nối hai vành đai Hà Nội?

H ga mt np rt nguy him cho người tham gia giao thông trên tuyến đường

 

Ti hi ngh giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành y Hà Ni t chc chiu 26-3-2019, ông Nguyn Lê Hoàng, Phó ch tch UBND qun Tây H cho biết: "Tuyến đường này có đim đu là nút giao cu Nht Tân (phường Phú Thượng, qun Tây H), đim cui ni vi nút giao cu Thăng Long (xã Đông Ngc, huyn Bc T Liêm) hin thuc trách nhim qun lý ca Công ty TNHH Phát trin đô th Nam Thăng Long. Toàn tuyến đường chưa được khp ni và Công ty TNHH Phát trin đô th Nam Thăng Long cũng chưa bàn giao cho qun qun lý. Tuyến đường này hin còn mt đon cui chưa gii phóng mt bng xong nên chưa th thông tuyến.

Tuyến đường rng 40m ti phường Phú Thượng được xem là tuyến giao thông huyết mch ca qun Tây H (TP Hà Ni), nhiu người dân kì vng sau khi tuyến đường hoàn thành xong s phc v nhu cu đi li cho người dân, thay đi din mo ca Qun. Thế nhưng, ch đu tư đã làm người dân phi tht vng.

Vic Công ty TNHH Phát trin Khu đô th Nam Thăng Long chưa hoàn thành tuyến đường như cam kết làm nh hưởng ti din mo văn minh đô th và nh hưởng trc tiếp đến cuc sng ca người dân. Đ ngh các cơ quan chc năng kim tra và x lý nhng vn đ nêu trên.

Nhóm PV

 

 

Gửi bình luận của bạn