Ninh Bình phấn đấu nâng cao tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng

  • RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG VÌ MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH
  • 14:20 19/04/2019

SK&MT -  Ngày 24/1/2019, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch “Triển khai thực hiện chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” đã xác định mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh sẽ có 75% hộ gia đình khu vực nông thôn và 90% hộ gia đình khu vực thành thị được sử dụng nước sạch; 85% hộ gia đình nông thôn và 97% hộ gia đình thành thị sử dụng  nhà tiêu hợp vệ sinh; 50%  người dân thực hiện rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch khu vực nông thôn và thành thị tăng lên lần lượt là 90% và 95%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh khu vực nông thôn và thành thị đều đạt 100%; tỷ lệ người dân rửa tay với xà phòng tăng lên 70%.

 

Ninh Bình phấn đấu nâng cao tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng

Người dân xã Ninh Giang huyện Hoa Lư (Ninh Bình) tham dự buổi truyền thông về rửa tay với xà phòng trên địa bàn xã

 

Đây là mục tiêu đáng khích lệ, bởi đến cuối năm 2018, tỉnh Ninh Bình mới có  60% hộ gia đình khu vực nông thôn và 85% gia đình khu vực thành thị được sử dụng nước sạch; 73,6% hộ gia đình khu vực nông thôn và 90% hộ gia đình khu vực thành thị sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và chưa có thống kê chính thức về tỷ lệ người dân rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

 

Ninh Bình phấn đấu nâng cao tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng

Truyền thông rửa tay với xà phòng tại trường PTCS xã Ninh Mỹ (huyện Hoa Lư)

 

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Ninh Bình đã đưa ra các giải pháp cụ thể và thiết thực. Theo đó, địa phương sẽ xây dựng và thực hiện đề án giảm tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm hóa chất độc hại, ô nhiễm không khí, nước và đất tới sức khỏe con người. Triển khai công tác truyền thông về nguy cơ, nâng cao năng lực giám sát và đánh giá tác động, xây dựng hệ thống quản lý thông tin và báo cáo thống kê về tình hình bệnh tật, tử vong do tác động của hóa chất độc hại và ô nhiễm môi trường. Thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai để giảm thiểu tác động đến sức khỏe người dân. Có các giải pháp chuyên môn kỹ thuật phù hợp với tập quán sinh hoạt của người dân để tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.Tăng cường triển khai Kế hoạch an toàn nước, giám sát chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; vận động người dân sử dụng nước sạch cho ăn uống và sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh nguồn nước và dụng cụ chứa nước tại các cộng đồng dân cư; thực hiện tốt việc xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa lũ lụt.Tổ chức truyền thông vận động cộng đồng xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh; thực hành ủ phân hợp vệ sinh, không sử dụng phân tươi để bón ruộng.

Để thực hiện kế hoạch Rửa tay với xà phòng, tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành để triển khai hiệu quả Chương trình Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền về lợi ích của rửa tay với xà phòng, quy trình rửa tay đúng cách và các thời điểm cần rửa tay với xà phòng. Tổ chức chiến dịch hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng hằng năm. Xây dựng và nhân rộng các mô hình truyền thông rửa tay với xà phòng trong trường học, nơi công cộng và tại hộ gia đình. Trang bị các thiết bị, điều kiện hỗ trợ cho việc rửa tay với xà phòng tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc và các nơi công cộng khác.

Thành Trung

Gửi bình luận của bạn