Quỹ Unilever Việt Nam - điểm tựa thân thiện cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân

  • RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG VÌ MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH
  • 17:15 24/10/2018

SK&MT - "Nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường” là dự án đầu tiên Quỹ Unilever hỗ trợ Bộ Y tế trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về vệ sinh cá nhân và môi trường tại 70 xã thuộc 34 huyện, 11 tỉnh. Điều đáng mừng là ngay tại dự án thí điểm năm 2007 này đã đem  lại kết quả đáng khích lệ.

 

Quỹ Unilever Việt Nam - điểm tựa thân thiện cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân

Học sinh trưởng tiểu học Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2018

So với kết quả điều tra đánh giá đầu kỳ trước khi triển khai dự án, kết quả điều tra đánh giá hiệu quả sau khi kết thúc giai đoạn 1 (2007 - 2011) cho thấy, trên địa bàn triển khai dự án: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đã tăng từ 27,5% lên 39,3%; tỷ lệ hộ gia đình có xà phòng tăng từ 35,5% lên 93%; tỷ lệ đối tượng thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn tăng từ 6,1% lên 54%; rửa tay bằng xà phòng sau khi đi đại tiện tăng từ 14,6% lên 63,8%; tỷ lệ rửa tay bằng xà phòng sau khi đi tiểu tiện tăng từ 0,8% lên 11,8%. Thói quen vệ sinh nhà cửa, sân vườn sau can thiệp đã được cải thiện đáng kể so với trước khi can thiệp, gần một nửa số gia đình được điều tra trước can thiệp có nhiều phân gia súc, gia cầm ở sân (42,8%), sau can thiệp tỷ lệ giảm xuống chỉ còn 17,4%.

Tiếp theo thành công giai đoạn 1 của Dự án, ngày 28/9/2011, Quỹ Unilever Việt Nam và Bộ Y tế đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn cho các dự án cải thiện vệ sinh và sức khỏe của người dân Việt Nam giai đoạn 2012 - 2016. Trong giai đoạn này, Quỹ Unilever Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa và thiết thực hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân rửa tay với xà phòng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong đó có những hoạt động nổi bật như vận động người dân đóng dấu tay cam kết rửa tay với xà phòng và ủng hộ cho thông điệp “Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam không dịch bệnh” tại các tỉnh/thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ trong trường học, các quán ăn nhanh và tại cộng đồng. Hàng năm tổ chức chiến dịch truyền thông, mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 15/10 và Ngày Nhà Vệ sinh Thế giới 19/11 với sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của các Ban, ngành và nhiều tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức người dân về vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh, tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

Quỹ Unilever Việt Nam - điểm tựa thân thiện cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân

Theo đánh giá của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, từ năm 2007 -2017, các dự án do Quỹ Unilever hỗ trợ Bộ Y tế triển khai rất có hiệu quả, góp phần đáng kể vào việc nâng cao nhận thức người dân, thay đổi hành vi và thói quen không vệ sinh, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống các dịch bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa và các dịch bệnh nguy hiểm như SARS, Cúm A (H5N1), tay chân miệng, nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp... tại các xã trong khuôn khổ dự án.

Với những kết quả rất thiết thực mà Qũy Unilever Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Y tế trong thời gian 10 năm qua từ 2007 - 2017, ngày 15/10/2017, Bộ Y tế (đại diện là Cục Quản lý môi trường y tế) và Quỹ Unilever Việt Nam đã tiếp tục Ký bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh giai đoạn năm 2017 - 2022, bao gồm 3 hợp phần (1) Dự án truyền thông Rửa tay với xà phòng với mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức của người dân tại các vùng dự án về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống vệ sinh như rửa tay với xà phòng và sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng, chống dịch bệnh. (2) Tập trung hỗ trợ các hoạt động truyền thông về rửa tay với xà phòng, xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh lồng ghép với Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới triển khai tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Hỗ trợ các hoạt động xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.

Điều đặc biệt là ngay trong năm 2018 dự án Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh sẽ được triển khai đồng bộ cả 3 hợp phần nêu trên. Đây sẽ là một nhân tố hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tiếp tục triển khai sâu rộng hơn các dự án cải thiện hành vi cá nhân tại các địa phương và bệnh viện nằm trong khuôn khổ dự án.

Hoài Thu

Gửi bình luận của bạn