Bệnh truyền nhiễm dễ gây tử vong Whitmore tái xuất hiện ở Việt Nam

  • SỨC KHOẺ
  • 21:50 10/09/2019

Trong tháng 8 va qua, Trung tâm Bnh Nhit đi, Bnh vin Bch Mai ln đu tiên tiếp nhn mt bnh nhân n mc Whitmore khá hy hu, vi trình trng vi khun Whitmore ăn cánh mũi.

Phó giáo sư, tiến s Đ Duy Cường, Giám đc Trung tâm Bnh nhit đi, Bnh vin Bch Mai, cho biết trong tháng 8 va qua, Trung tâm Bnh Nhit đi, Bnh vin Bch Mai ln đu tiên tiếp nhn mt bnh nhân n mc Whitmore khá hy hu, vi trình trng vi khun Whitmore ăn cánh mũi.

Bệnh truyền nhiễm dễ gây tử vong Whitmore tái xuất hiện ở Việt Nam

Trước khi đến đây, bnh nhân được chn đoán b nhim trùng huyết do t cu nhưng ti Trung tâm bnh Nhit đi - Bnh vin Bch Mai, cy máu và m vết thương cho kết qu dương tính vi vi khun Whitmore.

“Khi đó chúng tôi phi thay đi hoàn toàn phác đ điu tr, nếu không bnh nhân s nguy him tính mng,” Phó giáo sư, tiến s Cường cho biết.

Vi bnh nhân n này, trong giai đon bnh tn công, các bác s điu tr bng phác đ đc hiu vi kháng sinh phi hp. Sau khi tình trng toàn thân n đnh, bnh nhân tiếp tc được điu tr kháng sinh kéo dài kết hp vi các liu pháp điu tr ca chuyên khoa tai mũi hng ra vết thương, kim soát và x lý các tn thương ti mũi-hng.

Rt may, bnh nhân ch tn thương da, phn mm cánh mũi, chưa tn thương đến xương. Sau hai tun điu tr, vết thương đã hết m và đang ăn da non.

Tuy nhiên, bnh nhân cn tiếp tc giai đon duy trì bng thuc và điu tr trung bình ít nht ba tháng, được theo dõi cht ch bi bác s chuyên khoa truyn nhim, nếu không bnh s có kh năng tái phát, khi đó t l t vong rt cao.

Cũng theo Phó giáo sư, tiến s Đ Duy Cường, nếu như trước đây, 5-10 năm mi có 20 ca mc Whitmore, thì t đu năm 2019 đến nay, ti Trung tâm Bnh nhit đi, Bnh vin Bch Mai đã ghi nhn ti 20 ca mc căn bnh nguy him này, trong đó riêng tháng 8 ghi nhn 12 ca Whitmore nng được chuyn đến ch yếu t các tnh phía Bc và Bc Trung b.

Bnh cnh lâm sàng đa dng phc tp, bnh nhân được nhp vin t chuyên khoa khác nhau như hô hp, cơ-xương-khp, ni tiết, da liu, ngoi khoa...

Do bnh cnh lâm sàng đa dng nên bnh nhân thường b chn đoán nhm vi các bnh khác như viêm phi, lao phi, áp xe cơ, nhim trùng huyết do các vi khun khác như t cu, liên cu…

Tuy nhiên, ngay c khi được khng đnh chn đoán bnh Whitmore, vic điu tr cũng hết sc khó khăn vì phi dùng kháng sinh (thường là nhóm ceftazidime hoc carbapenem, cotrimoxazole) tn công liu cao (6-8g Ceftazidim/ngày truyn tĩnh mch) kéo dài liên tc trong ít nht khong 2 tun, sau đó dùng kháng sinh duy trì khong t 3 đến 6 tháng na.

Nếu không được điu tr đúng liu, đúng phác đ và theo dõi sát sao, bnh d tái phát, sc khe suy kit dn và vn có th t vong dù đã được chn đoán đúng. Vic theo dõi điu tr bnh kéo dài, li tn kém nên không ít bnh nhân đã b cuc.

Đây cũng là mt trong là nhng nguyên nhân dn đến tht bi trong điu tr và t l t vong do Whitmore còn cao, lên ti 40%. Whitmore là bnh truyn nhim cp tính nguy him do vi khun Burkholderia pseudomallei gây nên.

Vi khun này có trong đt, bùn và đường lây nhim ch yếu do vùng da tn thương tiếp xúc trc tiếp vi vi khun hoc hít phi các ht bi đt cha vi khun này. Bnh được phát hin Vit Nam t nhng năm 50 ca thế k trước và lưu hành l t ti mt s tnh phía Nam.

Bnh này được xếp vào bnh truyn nhim nguy him b “lãng quên.” Gn đây các ca bnh được báo cáo có xu hướng gia tăng, cao đim ca các ca bnh thường xy ra vào mùa mưa tp trung t tháng 7-11.

Do đó nhng người làm vic tiếp xúc nhiu môi trường đt và nước phi có phương tin bo h lao đng, nếu có try xước ngoài da cn điu tr sm và trit đ.

Người bnh tiu đường, bnh phi và bnh thn mn tính có nguy cơ d mc bnh này vi các biu hin lâm sàng đa dng như st cao, đau cơ, có các nhim khun trên da, áp xe cơ, áp xe gan lách, viêm phi... Bnh có th gây t vong nhanh nếu không được chn đoán đúng và điu tr kp thi.

Theo TTXVN

 

Gửi bình luận của bạn