Bệnh viện Phụ sản Trung ương với phong trào giảm thiểu chất thải nhựa

  • SỨC KHOẺ
  • 12:48 21/12/2019

SK&MT - Mới đây, Bnh vin Ph sn Trung ương đã t chc L phát đng ký cam kết thc hin gim thiu cht thi nha và tp hun an toàn v sinh lao đng.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương với phong trào giảm thiểu chất thải nhựa

Theo đi din bnh vin Ph sn Trung ương, quá trình khám cha bnh, ngay tại bnh vin Ph sn Trung ương cũng đã phát sinh các cht thi nha. Cht thi nha trong y tế phát sinh t các hot đng hàng ngày ca các nhân viên y tế, người bnh, người nhà người bnh và người s dng dch v y tế và t các hot đng chuyên môn y tế như bao bì, dng c bao gói, cha, đng thuc, hóa cht, trang thiết b, vt tư tiêu hao, vt liu, đ dùng trong y tế. “Trong đó, đa s cht thi nha là các túi ni lông khó phân hy, sn phm nha dùng mt ln đ bao gói, s dng cho mc đích ăn ung, sinh hot, phòng, cha bnh. Hiên nay Bnh vin đã trin khai gim thi cht thi nha trong bnh vin bng vic: Thay túi nilon bng túi nilon d phân hy, bo v môi trường; s dng cc giy, cc s, chai thy tnh ung nước thay cho cc nha, chai nha. Tháng 9 va qua Bnh vin đã dùng toàn b túi nilon thân thin vi môi trường.

 Trong hot đng chuyên môn, bnh vin s dng túi giy đ đng thuc hoc hp nha s dng nhiu ln cho vic chia thuc cho bnh nhân điu tr hàng ngày; bnh vin cũng thay đi bc giày nilon vào các khoa phòng bng vic s dng dép chuyên dng. Hin ti Bnh vin đã xây dng bnh vin xanh sch đp t ngoi cnh đến hành lang các khoa phòng to nên không gian đp cho người bnh, người nhà người bnh cũng như tr thành nơi check in cho các hc viên khi đến hc tp ti Bnh vin.

Ti bui L đi din các đơn v thuc Bnh vin đã ký cam kết hn chế ti đa các dng c nha dùng 1 ln, nha khó phân hu, phi gim thiu ngay, gim thiu ti đa các sn phm nha dùng 1 ln trong y tế.

PV

 

 

Gửi bình luận của bạn