Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Tất cả dịch vụ y tế sẽ được công khai

  • SỨC KHOẺ
  • 10:42 19/11/2020

(SK&MT) - Tại buổi làm việc của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Ngày 20/11/2020 tới đây, Bộ Y tế sẽ chính thức khai trương Cổng Công khai y tế, theo đó, tất cả dịch vụ y tế sẽ được công khai.

Buổi làm việc do đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Mai Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả ngành Y tế đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Tất cả dịch vụ y tế sẽ được công khai

Đồng chí Mai Tiến Dũng, UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu khai mạc buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/11/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế tổng cộng 156 nhiệm vụ. Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án trong Chương trình công tác năm 2020.

Năm 2020, Bộ Y tế đã đăng ký với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện 06 Đề án; Ngoài 06 Đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Y tế được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ ban hành hệ thống tiêu chí, định mức kinh tế kỹ thuật để kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ. Ngày 11/6/2020, Bộ Y tế đã gửi Công văn số 3232/BYT-PC đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, cho phép rút Đề án ra khỏi Chương trình công tác Chính phủ năm 2020.

Báo cáo về xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Y tế cho biết, Bộ đã hoàn thành hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử của Bộ Y tế (VOffice) kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, 100% các văn bản của Bộ được xử lý trên môi trường điện tử, tích hợp hồ sơ công việc, 100% lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ được cấp và đang sử dụng chữ ký số (USB và Sim ký số) để phê duyệt văn bản. 100% văn bản được ký số trên VOffice. Bộ Y tế cũng chuẩn bị ban hành Quy chế sử dụng VOffice (sửa đổi) để phù hợp với điều kiện thực tế.

Bộ Y tế cũng đã tích hợp 106 thủ tục hành chính (trang thiết bị y tế, y dược cổ truyền, an toàn thực phẩm, dược, y tế dự phòng, khám chữa bệnh) lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, với 1.479 hồ sơ, hoàn thành chỉ tiêu 30% giao tại Nghị quyết 01.

Hiện Bộ Y tế đã có 8 thủ tục hành chính kết nối lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 411/QĐ-TTg, trong đó thủ tục cấp sổ tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, còn 6 thủ tục đang được bổ sung chức năng sẽ hoàn thành trong năm nay.

Các thủ tục hành chính của Bộ Y tế đều được xem xét, điều chỉnh lại quy trình thực hiện để có thể số hóa, xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công của Bộ Y tế khai trương từ tháng 11/2019, đến ngày 15/11/2020 đã có 310 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 5.258 tài khoản đăng ký sử dụng; 17.122 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý qua Công dịch vụ công Bộ Y tế đã thực hiện tích hợp thanh toán với Cổng dịch vụ công Quốc gia; đang thực hiện khai thác, sử dụng nền tảng trao đổi định danh điện tử của Công dịch vụ công Quốc gia.

Về cải cách hành chính, đến nay Bộ Y tế đã công bố, công khai 532 thủ tục hành chính (dù Chính phủ giao cắt 20% theo Nghị quyết 68 nhưng Bộ Y tế đã đưa vào trong kế hoạch sẽ cắt giảm 32% -tương ứng 162 thủ tục).

Bộ Y tế đã ban hành Đề án triển khai thí điểm xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với Bộ Giao thông vận tải theo lộ trình thực hiện dịch vụ cấp, đối giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Tính đến ngày 31/10/2020, tổng số cấp giấy khám sức khỏe lái xe và liên thông lên cơ sở dữ liệu quốc gia là 7.342 phiếu.

Đến nay, 20 Bệnh viện trực thuộc Bộ đã triển khai thanh toán điện tử. Còn tại các địa phương, đến cuối 2019, khoảng 41% bệnh viện triển khai nội dung này.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thêm: ngành Y tế quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Trong năm 2020 ngành Y tế triển khai khám chữa bệnh từ xa, đã có 1.500 điểm cầu được kết nối, một số nước hiện đã xin kết nối với Việt Nam để cùng khám chữa bệnh;

Ngày 20/11/2020 tới đây, Bộ Y tế sẽ chính thức khai trương Cổng Công khai y tế. Theo đó, tất cả dịch vụ y tế sẽ được công khai. Trong đó, 60.000 loại thuốc, tất cả trang thiết bị y tế lưu hành ở Việt Nam, 28.000 loại thực phẩm chức năng cũng được công khai, kể cả công khai về quảng cáo, tiến tới công khai cả giá bán. Cùng đó, tất cả dịch vụ y tế của các cơ sở y tế cũng sẽ công khai.

 Sắp tới Bộ Y tế sẽ khai trương hai nền tảng là mạng lưới Y tế Việt Nam và khai trương phần mềm điều hành điện tử tại 12.000 điểm trạm y tế xã. Trong đó, Y tế Việt Nam là mạng kết nối hơn 500.000 cán bộ y tế trong cả nước nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, chuyên môn. 12.000 điểm trạm y tế xã sẽ không còn dùng hồ sơ giấy mà sẽ điều hành bằng phần mềm điện tử với sự hỗ trợ của các nhà mạng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Tất cả dịch vụ y tế sẽ được công khai

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận ý kiến thảo luận của các thành viên tổ công tác, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Y tế quán triệt đầy đủ toàn diện nhất về 10 nhiệm vụ mà Thủ tướng đã phát biểu khi trao quyết định bổ nhiệm cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long; đồng thời đề nghị các cơ quan, ban ngành liên quan hỗ trợ phối hợp với Bộ Y tế thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị: Bộ Y tế nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trên tinh thần không để nhiệm vụ nào quá hạn hoặc không hoàn thành. Ghi nhận những kiến nghị của Bộ Y tế, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng đề nghị các Bộ/Ban/ ngành quan tâm, hỗ trợ, phối hợp triển khai thực hiện; bày tỏ ủng hộ đề xuất của Bộ Y tế liên quan đến xã hội hoá y tế.

Về vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ y tế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tất cả các nền tảng chuẩn bị sẵn để kết nối, chia sẻ. Bộ Y tế cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện đẩy mạnh thủ tục thanh toán này.

Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cũng đề nghị Bộ Y tế cần tiếp tục đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa để góp phần duy trì thành quả chống dịch COVID-19 và giúp người dân được thụ hưởng y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở.

Ngoài ra, Bộ cần rà soát lại quy trình, thủ tục hành chính trước khi đẩy lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, ưu tiên đưa lên Cổng dịch vụ công những dịch vụ có nhiều hồ sơ.

KIM BẢNG

Gửi bình luận của bạn