Đưa tiêm nhắc vắc-xin bạch hầu, uốn ván cho trẻ 7 tuổi vào chương trình tiêm chủng mở rộng

  • SỨC KHOẺ
  • 10:50 17/10/2020

(SK&MT) - Đây là nội dung đang được Bộ Y tế đưa vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.

Theo đó, đối với trẻ em, sẽ tiêm vắc-xin phối hợp có chứa thành phần uốn ván theo lịch như sau: Trẻ em dưới 1 tuổi (Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi; lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1; lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2); trẻ em dưới 2 tuổi (Tiêm nhắc lại khi trẻ đủ 18 tháng tuổi); trẻ em dưới 8 tuổi (Tiêm nhắc lại khi trẻ đủ 7 tuổi).

Đối với bệnh bạch hầu, ngoài quy định tiêm vắc-xin phối hợp có chứa thành phần bạch hầu đối với trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ em dưới 2 tuổi, Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định tiêm vắc-xin phối hợp có chứa thành phần bạch hầu giảm liều cho trẻ em dưới 8 tuổi, cụ thể là tiêm nhắc lại cho trẻ khi đủ 7 tuổi.

Đối với bệnh uốn ván, Bộ Y tế cũng đề xuất bổ sung quy định tiêm nhắc lại vắc-xin phối hợp có chứa thành phần uốn ván khi trẻ đủ 7 tuổi.

Đối với trẻ em, sẽ tiêm vắc-xin phối hợp có chứa thành phần uốn ván theo lịch như sau: Trẻ em dưới 1 tuổi (Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi; lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1; lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2); trẻ em dưới 2 tuổi (Tiêm nhắc lại khi trẻ đủ 18 tháng tuổi); trẻ em dưới 8 tuổi (Tiêm nhắc lại khi trẻ đủ 7 tuổi).

Đưa tiêm nhắc vắc-xin bạch hầu, uốn ván cho trẻ 7 tuổi vào chương trình tiêm chủng mở rộng

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, tiêm vắc-xin uốn ván đơn giá cho phụ nữ có thai cụ thể như sau:

Đối với người chưa tiêm hoặc không rõ tiền sử tiêm vắc-xin hoặc chưa tiêm đủ 3 mũi vắc-xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản: Lần 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu; lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1 và trước khi sinh tối thiểu 2 tuần; lần 3: kỳ có thai lần sau và ít nhất 6 tháng sau lần 2; lần 4: kỳ có thai lần sau và ít nhất 1 năm sau lần 3; lần 5: kỳ có thai lần sau và ít nhất 1 năm sau lần 4.

Đối với người đã tiêm đủ 3 mũi vắc-xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản: Lần 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu; lần 2: ít nhất một tháng sau lần 1 và trước khi sinh tối thiểu 2 tuần; lần 3: kỳ có thai lần sau và ít nhất 1 năm sau lần 2.

Đối với người đã tiêm đủ 3 mũi vắc-xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản và 1 liều nhắc lại: Lần 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu; lần 2: kỳ có thai lần sau và ít nhất 1 năm sau lần 1.

Đối với người đã tiêm đủ 3 mũi vắc-xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản và 2 liều nhắc lại: Tiêm sớm 1 lần khi có thai lần đầu.

HẠNH PHÚC

Gửi bình luận của bạn