Gần 700 tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Học viện Hải quân

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 20/08/2019

SK&MT -  Đi tá Phan Văn Din - Phó Chính y Hc vin Hi quân, cho biết: Phong trào hiến máu tình nguyn (HMTN) t lâu đã được các cán b, đoàn viên Hc vin hăng hái tham gia và tr thành hot đng thường xuyên ca đơn v. Phong trào HMTN được trin khai t năm 2016, đến nay đã t chc 6 đt, thu v 3.000 đơn v máu. Hc vin luôn dn đu phong trào hiến máu tình nguyn ca Quân chng Hi quân.

Gần 700 tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Học viện Hải quân

Ông  Nguyn Đc Tài và lãnh đo các đơn v đng viên các tình nguyn viên tham gia hiến máu.

 

Va qua, Hc vin Hi quân phi hp vi Ban ch đo vn đng hiến máu tình nguyn tnh Khánh Hòa t chc "Ngày hi thanh niên HMTN hè năm 2019”. Ngày hi hiến máu đã có gn 700 tình nguyn viên là cán b, đoàn viên thanh niên ca Hc vin Hi quân tham gia. Ông Nguyn Đc Tài - Phó Ch tch Thường trc UBND tnh Khánh Hòa, Trưởng ban ch đo vn đng HMTN tnh đến d, đng viên các tình nguyn viên. Kết qu thu được trong đt này, các tình nguyn viên đã hiến tng hơn 600 đơn v máu; bo đm tuyt đi an toàn trong các khâu liên quan.

Thay mt tnh Khánh Hòa, ông Nguyn Đc Tài đã đánh giá cao phong trào HMTN ca các đơn v quân đi đóng quân trên đa bàn tnh, đc bit là Hc vin Hi quân trong thi gian qua; đng thi mong mun mi người dân, các cơ quan, đoàn th, các đơn v quân đi tiếp tc đng hành vi Ban ch đo vn đng HMTN tnh Khánh Hòa và đy mnh hơn na phong trào HMTN trên đa bàn tnh.

Trang Anh

 

Gửi bình luận của bạn