Hà Nội: Không sử dụng nước sạch có mùi lạ để ăn uống

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 15/10/2019

SK&MT - UBND TP Hà Ni va khuyến cáo người dân v vic nước sch có mùi l, khuyến cáo ghi rõ trong thi gian trước mt, khi Công ty C phn đu tư nước sch sông Đà (Viwasupco) chưa súc x, thau được toàn b h thng nước ti các b ca gia đình, khu chung cư, các b tăng áp, mi người dân có s dng nước thuc vùng do Công ty C phn Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sch Hà Đông cung cp ch nên dùng ngun nước này đ tm git, không s dng đ nu ăn, ung.

Đây là thông tin chính thc được ông Lê Văn Dc, Giám đc S Xây dng Hà Ni công b ti bui hp báo ngày 15/10.

Hà Nội: Không sử dụng nước sạch có mùi lạ để ăn uống

Theo thông tin công b , sáng 8/10 mt s cán b ca Viwasupco  đã phát hin vic này nhưng đã không có bt c báo cáo nào vi các cơ quan chc năng tnh Hòa Bình cũng như TP Hà Ni; cũng không có hành vi ng cu ngăn chn ô nhim ca ngun du này theo quy đnh, mà c đ mc k , dn đến váng du này đã chy vào ngun nước qua h thng x lý nước ca nhà máy, ri chy vào h thng phân phi đến người dân các vùng Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân.

Cũng thông tin t  ông Dc, các cán b ca Trung tâm kim soát bnh tt S Y tế TP đã ly nhiu mu nước ti nhiu v trí khác nhau đ xét nghim. Căn c vào kết qu xét nghim ca Trung tâm kim soát bnh tt ca Thành ph theo QCVN 01:2009/BYT xác đnh: Các mu xét nghim đu có hàm lượng Styren thuc nhóm các ch tiêu giám sát mc đ C, cao hơn gii hn cho phép (20mg/l) theo QCVN 01:2009/BYT t 1,3 đến 3,65 ln (ti các vòi h gia đình, hàm lượng Styrene thp hơn ti nhà máy và các đim cha trung gian). Các ch tiêu giám sát nước đ A: 8/8 mu nước đt quy chun đi vi 14/15 ch tiêu giám sát. Ch tiêu mùi v là không đt.

T kết qu xác minh, kết qu giám đnh xác đnh mùi “khét” có ti trong ngun nước ti các nhà dân trong toàn b khu vc cp nước ca nhà máy ti các qun: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông là do cht Styrene có t du thi gây ra. Kết hp vi mùi nng nc ca cht clo (kết qu xét nghim có hàm lượng 0,8mg/l- Nm trong gii hn cho phép theo TCVN).

Thế nhưng, trong văn bn ca Viwasupco gi đến báo chí ti hi ngh, thông tin li hoàn toàn trái ngược vi thông tin mà UBND TP Hà Ni công b, vn khng đnh cht lượng nước vn đm bo theo tiêu chun ca B Y tế.

Trao đi ti hi ngh, ông Nguyn Văn Tn- Tng giám đc Viwasupco li cho rng, Công ty có văn bn báo cáo chính quyn đa phương, Công an huyn và tiến hành các bin pháp x lý: Đóng van cp nước vào nước b cha trung gian và tiến hành xúc x toàn b nước qua nhà máy thông qua các h van x cn t nhà máy v đến b cha trung gian. Đng thi huy đng toàn b cán b công nhân viên nhà máy và thuê nhân công bên ngoài tiến hành ht váng, thu gom toàn b váng trên b mt;…

PV

Gửi bình luận của bạn