Hà Nội: Thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 08/11/2019

SK&MT - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền yêu cầu các tổ công tác, kiểm tra giám sát liên ngành của thành phố kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm của các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong đoàn thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Đồng thời, đôn đốc tiến độ thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm của các đơn vị; tích cực hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các đoàn thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm về công tác tổ chức, công tác triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành, công tác xử lý vi phạm... Các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về trách nhiệm của việc cung cấp thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng và người tiêu dùng cần có lựa chọn thông thái về thực phẩm đảm bảo chất lượng...

Hà Nội: Thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm


          Trước đó, để triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại tuyến quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 3/1/2019 và quyết liệt chỉ đạo cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, UBND các cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Đến nay, Hà Nội đã đủ các điều kiện cơ bản theo quy định để tiến hành thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn.
            Để đảm bảo nhân lực thực hiện, Sở Y tế Hà Nội chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ thanh tra chuyên ngành, lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm, bồi dưỡng nghiệm vụ thanh tra. Sở Y tế đã phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra Chính phủ triển khai 35 lớp đào tạo, cấp chứng chỉ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cho trên 3000 công chức, viên chức, phó chủ tịch, chủ tịch xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.
            Sở Y tế phối hợp với Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia khai giảng 23 lớp đào tạo chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm cho 1137 người; phối hợp với Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 14 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cho 2.480 công chức, viên chức... Đến nay, 100% các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn có đủ công chức, viên chức đảm bảo điều kiện thực hiện thanh tra và mỗi đơn vị đã thành lập 2 đoàn thanh tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đến 31/12/2019.

          Giám sát việc thực hiện tại các đơn vị, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành của thành phố để kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm. UBND thành phố cũng giao Sở Y tế Hà Nội là đơn vị thường trực phối hợp với Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập 3 tổ giám sát hướng dẫn, tư vấn cho các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trong quá trình tiến hành thực hiện thanh tra.
          UBND thành phố phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, các báo, đài Trung ương và thành phố đẩy mạnh đưa tin về công tác chuẩn bị cho việc triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm. UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tăng cường đưa tin thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên hệ thống truyền thanh để người dân, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm biết và phối hợp tham gia.

  Tuyết Mai

Gửi bình luận của bạn