Khánh Hòa: 74 trường hợp hoàn thành cách ly 14 ngày

  • SỨC KHOẺ
  • 21:43 17/03/2020

(SK&MT) - Theo báo cáo ca S Y tế Khánh Hòa, tính đến ngày 15/3/2020: Toàn tnh theo dõi, cách ly 194 trường hp.

Các trường hp được theo dõi, cách ly ti các đa đim: Bnh vin (BV) Bnh Nhit đi đang theo dõi, cách ly 12 trường hp (trong đó có 2  quc tch Nga, 1 Trung Quc, 1 Latvia, 1 Hà Lan, 2 Đc, 5 trường hp Vit Nam), vào vin 3 trường hp đi cùng chuyến bay QR970, đã có kết qu xét nghim âm tính; Ti Trung tâm Y tế huyn Cam Lâm: 1 trường hp hoàn thành cách ly 14 ngày, không theo dõi, cách ly trường hp nào; Khu cách ly tp trung ti Trung tâm bi dưỡng kiến thc quc phòng an ninh ti Nha Trang là 9 trường hp (73 trường hp hoàn thành cách ly 14 ngày);  Khu cách ly tp trung ti Trung đoàn BB803 ti Ninh Hòa là 173 trường hp (1 trường hp có triu chng st đã chuyn vào BV Bnh nhit đi tnh có kết qu xét nghim âm tính).

 Các ca có tiếp xúc gn vi ca dương tính ti Hà Ni (bnh th 17) đã đến Khánh Hòa: Có 7 người, trong đó: 1 người Vit Nam (cách ly ti BV bnh nhit đi tnh), 2 người Anh (cách ly ti nơi lưu trú, khu ngh dưỡng Ninh Vân, Ninh Hòa) và 2 người Anh (cách ly ti nơi lưu trú, Cam Lâm, Khánh Hòa, đã xut cnh ngày 12/3/2020), 2 người Anh (cách ly ti nơi lưu trú, Nha Trang); Tt c 7 trường hp tiếp xúc gn vi ca dương tính ti Hà Ni đu không có triu chng; đã được ly mu xét nghim và tt c có kết qu âm tính; 1 trường hp khác (đang cách ly ti nhà) có tiếp xúc vi trường hp người Vit Nam (đang cách ly ti BV Bnh nhit đi tnh) cũng đã có kết qu xét nghim âm tính vi Covid-19.

 Còn các ca đi cùng chuyến bay QR974 vi ca nhim Covid-19 th 34 đến Khánh Hòa: Có 2 người Quc tch Pháp đi cùng chuyến bay QR974 vi ca nhim Covid-19 th 34, đã đi nhiu tnh thành, lưu trú ti Nha Trang t ngày 7 đến 10/3/2020, đã v nước vào ngày 10/3/2020; Các đơn v y tế đã lp danh sách 11 trường hp nhân viên khách sn tiếp xúc gn vi 2 trường hp trên t cách ly ti nhà, hin ti sc khe bình thường, không có triu chng st, ho, khó th.

X. B

 

 

Gửi bình luận của bạn