Lạng Sơn: Tập huấn truyền thông cho cán bộ vệ sinh môi trường 2018

  • SỨC KHOẺ
  • 17:18 14/07/2018

S&MT - Từ ngày 11-13/7/2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông cho giảng viên nòng cốt tuyến tỉnh, huyện về Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018 cho 22 học viên là cán bộ chuyên trách về vệ sinh môi trường của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 6 Trung tâm Y tế huyện và 8 xã trọng điểm.           

 

Lạng Sơn: Tập huấn truyền thông cho cán bộ vệ sinh môi trường 2018

Giảng viên và học viên lớp tập huấn           

Với phương pháp dạy và học tích cực, các học viên được giảng viên giới thiệu những nội dung: Giới thiệu Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; kỹ năng lập kế hoạch, triển khai các hoạt động của Chương trình; kỹ năng truyền thông vận động cộng đồng thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; kỹ năng giám sát các hoạt động Chương trình; xây dựng và sử dụng nhà tiêu cải thiện; tiếp thị vệ sinh và kết nối chuỗi cung cầu (cửa hàng tiện ích); kỹ năng họp thôn, thăm hộ vận động xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; kỹ thuật xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh…

 

Lạng Sơn: Tập huấn truyền thông cho cán bộ vệ sinh môi trường 2018

Học viên thực hành vẽ bản đồ vệ sinh nông thôn

 

Lớp tập huấn dành phần lớn thời gian để các học viên thảo luận những nội dung đã được học. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ là các giảng viên nòng cốt để thực hiện tập huấn, lập kế hoạch giám sát, đánh giá Chương trình tại địa phương.

  BS. Trần Hoàng Kim

 

 

 

 

           

Gửi bình luận của bạn