Rối loạn trầm cảm là nguyên nhân di truyền của hơn 20 bệnh khác nhau

  • SỨC KHOẺ
  • 20:08 09/09/2019

SK&MT - Theo tp chí Molecular Psychiatry, các nhà khoa hc ti Đi hc Nam Australia  đã kim tra d liu y tế ca 337.536 cư dân được lưu trong Biobank ca Anh và s dng phương pháp phân tích di truyn (MR-PheWAS analyses) đ kim tra mi liên h gia trm cm và 925 loi bnh, đã đưa ra kết lun rng ri lon trm cm chính là nguyên nhân di truyn ca hơn 20 bnh khác nhau.

Rối loạn trầm cảm là nguyên nhân di truyền của hơn 20 bệnh khác nhau

Bng cách s dng phân tích di truyn, h đã điu tra mi quan h gia trm cm và s xut hin ca 925 bnh, và trong 22 trường hp đây là hu qu hin nhiên. Trong s các chc bnh có nguyên nhân t trm cm có bnh tim mch vành, viêm thc qun, hen suyn, viêm d dày rut và ri lon h thng tiết niu. Theo các nhà khoa hc, nhng d liu này ch ra rng nhng người b ri lon tâm thn nghiêm trng nói chung có t l mc bnh cao hơn. "Nghiên cu ca chúng tôi đt du chm hết cho câu hi v chuyn cái gì có trước - con gà hay qu trng. Trm cm gây ra bnh ch không phi ngược li", - Anwar Mulugeta, mt trong nhng tác gi ca công trình nghiên cu cho biết.

Đ gim hu qu do bnh tâm thn, các bác sĩ khuyên nên có li sng lành mnh và đc bit chú ý đến dinh dưỡng. C th, trong mt s trường hp, biến chng đường tiêu hóa là tác dng ph ca thuc dùng đ điu tr trm cm.

Các nhà khoa hc cũng tin rng phương pháp tích hp trong điu tr các ri lon tâm thn s giúp nhanh chóng đưa mt người thoát ra khi h trm cm.

Linh Đc

 

Gửi bình luận của bạn