Có an toàn không?

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 31/10/2013

Nhưng con số tin cậy hơn là sản lượng rau an toàn của thủ đô chỉ có 800 tấn/ngày (chiếm gần 30%), còn 70% không ai rõ là rau kiểu gì, nói một cách chung chung là có nguy cơ không an toàn.

Viện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn đã điều tra 5 chợ đầu mối lớn (gồm Long Biên, Vân Nội, Đền Lừ, Dịch Vọng Hậu, Hôm-Đức Viên) cho biết, chỉ có 2 ban quản lý chợ có biện pháp quản lý an toàn thực phẩm rau, còn lại 3 chợ khác không làm gì, vì cho rằng đó không phải là chức năng quản lý của mình. Chợ công mà còn không lo đến vệ sinh an toàn thực phẩm (mới nói chuyện rau), thì cả xã hội chợ búa có an toàn không?     
Báo Lao Động

Gửi bình luận của bạn