Hà Nội: Thêm một cơ sở cách ly phòng dịch Covid-19 tại huyện Sóc Sơn

  • TIN MỚI
  • 10:15 14/12/2020

(SK&MT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5509/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Bình An 2 (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn).

Hà Nội: Thêm một cơ sở cách ly phòng dịch Covid-19 tại huyện Sóc Sơn

Theo quyết định, khách sạn Bình An 2 (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn) sẽ trở thành cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nhập cảnh, phục vụ công tác cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội ủy quyền Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn ban hành Quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly y tế tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly y tế tập trung và danh sách người kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tại khách sạn Bình An 2.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn có quyền chỉ đạo cấp Giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ban hành Quyết định kết thúc nhiệm vụ cho khách sạn Bình An 2.

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo Quyết định. Đồng thời, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo. 

UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế, Sở Du lịch có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của pháp luật và TP, bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

THU ANH

Gửi bình luận của bạn