Kết quả kiểm nghiệm bình đựng nước nóng có xuất xứ Trung Quốc

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 21/03/2016

(SK&MT) - Trước thông tin từ truyền thông Trung Quốc đưa tin về bình đng nước nóng có xut x Trung Quc có chứa chất độc gây ung thư. Cc An toàn Thc phm (B Y tế), trong nhng ngày gn đây thông tin t cơ quan qun lý Trung Quc và mt s nước có cnh báo trong các loi bình đng nước nóng xut x t Trung Quc có mt s loi có thôi nhim kim loi nng vượt ngưỡng gii hn nh hưởng ti sc khe người tiêu dùng.Ngay sau khi nhn được thông tin nêu trên Cc An toàn Thc phm đã phi hp vi Vin kim nghim an toàn thc phm Quc gia tiến hành ly 5 mu bình đang bán trên th trường t do và 3 mu bình đã được công b cht lượng sn phm.

Kết qu kim nghim cho thy, 5 mu bình đang bán trên th trường t do có kết qu kim nghim hàm lượng kim loi nng thôi nhim nm trong gii hn cho phép.

Ba mu bình đã được công b cht lượng sn phm kết qu cho thy không phát hin hàm lượng kim loi nng thôi nhim.

Cc An toàn Thc phm khuyến cáo người tiêu dùng ch mua nhng sn phm đã được công b cht lượng sn phm và nhp khu theo đường chính ngch, không mua và s dng các bình nước nóng trôi ni trên th trường vì nguy cơ ri ro cao hơn.

Cc An toàn Thc phm s tiếp tc cp nht thông tin và cnh báo kp thi ti người tiêu dùng.

PV

Gửi bình luận của bạn